Menhiry

Kamenný kruh u Cehnic

Kamenný kruh u Cehnic

V roce 2003 došlo na území ČR k senzačnímu archeologickému objevu, a to u vesnice Cehnice nedaleko Strakonic. Lokalita u Cehnic byla archeologům do té doby neznámá. Objevena byla archeologem Janem Michálkem v době, kdy tamní úřady zaregistrovaly černou stavbu budoucího rybníka na východním okraji obce. Obec Cehnice se nachází v okrese Strakonice v Jihočeském kraji, zhruba 10 km jihovýchodně od Strakonic a 13,5 km jihozápadně od Písku. […]

Kamenný kruh u Cehnic Read More »

Menhir u Dobré Vody na Sedlčansku

Menhir u Dobré Vody na Sedlčansku

Během cyklotůry lesem na Sedlčansku jsem zpozoroval, že něco přes deset metrů od červeně značené turistické lesní cesty (na skoro neznatelné terénní vlně) ční ze země a z hustého borůvčí robustní žulový kvádr. Je mírně nakloněný směrem k jinému menšímu kameni, který se nachází na okraji této pěšiny. Ten menší z nich je opatřen puklinou

Menhir u Dobré Vody na Sedlčansku Read More »

Kameny na Špičáku – kamenná řada Galeje

Kameny na Špičáku – kamenná řada Galeje

Pár slov úvodem Na Rakovnicku severně od Kounova se nachází nenápadné návrší Špičák, vysoké 490 m. Na jeho severovýchodním úpatí se rozkládá lesní areál, v němž skupinu vnímavých milovníků přírody zaujaly na povrchu a těsně pod povrchem ležící větší křemencové kameny. Roku 2011 je začali tito nadšenci – říkají si Lovci menhirů – odkrývat, a

Kameny na Špičáku – kamenná řada Galeje Read More »

Vztyčený balvan pod vrchem Smolný v Jeseníkách

Vztyčený balvan pod vrchem Smolný v Jeseníkách

Na dohled od vrchu Smolný – kóta 404 m s impozantními Venušinými miskami – v bezejmenném lese stojí balvan, připomínající na první pohled něco jako malou skalku uprostřed kolem rozházených balvanů. Na druhý pohled a na první výkop však vychází najevo, že se jedná o masivní „přitesnutý“ balvan spočívající na menších plochých kamenech. Ty vykazují

Vztyčený balvan pod vrchem Smolný v Jeseníkách Read More »

Vztyčené kameny v lese u Louňovic na Říčansku

Vztyčené kameny v lese na Říčansku

Lesní oblasti jsou obecně považovány za místa oddychu, romantiky a zdravé turistiky. Samozřejmě mají další, zcela konkrétní funkce – poskytovat dřevo, udržovat vláhu, osvěžovat vzduch a být domovem pro zvířata. Nicméně některé „staré“ lesní areály, které nikdy nebyly obdělávanou zemědělskou půdou, mají ještě jednu vlastnost. Jsou to oblasti, kde lze na povrchu země i mělce

Vztyčené kameny v lese u Louňovic na Říčansku Read More »

Vztyčené kameny na Kleti – menhiry nebo hraničníky?

Vztyčené kameny na Kleti - menhiry nebo hraničníky?

Prezentuji „vztyčené“ a svým tvarem zvláštní menší kamenné bloky, které se mi podařilo při jízdě na kole po Obrázkové cestě najít a vyfotit na Kleti, respektive na náhorní plošině pod Kletí. Jsa standardně vybaven fotoaparátem a smetáčkem a třetím okem pro kameny, byl jsem schopen svislé trojúhelníky očistit a pokusit se pořídit dokumentační snímky. Přitom

Vztyčené kameny na Kleti – menhiry nebo hraničníky? Read More »

Menhiry u Kounovských řad a indicie jejich rituality

Menhiry u Kounovských řad

Pár slov na úvod Kounovské kamenné řady jsou největším (pre)historickým kamenným monumentem v republice. Sporadicky ho přes deset let navštěvuji a fotograficky dokumentuji. Fotoalbum si klade za cíl jednak zprostředkovat divákovi představu čím tato lokalita je a také předložit indicie o jejím rituálních charakteru. Jde o 14 řad kamenů orientovaných severojižním směrem. Řady se nacházejí na

Menhiry u Kounovských řad a indicie jejich rituality Read More »

Záhadné Kounovské kamenné řady

Kounovské řady

Záhadné Kamenné řady se nacházejí nedaleko obce Kounov v okrese Rakovník. Vznikly pravděpodobně jako výtvor tehdejšího keltského obyvatelstva asi v 6. století př. n. l. a jsou největším historickým kamenným monumentem na území České republiky. Pravý původ kamenných řad je do dnes v odborných kruzích diskutován a pravý účel a význam této rozhlehlé stavby je zahalen

Záhadné Kounovské kamenné řady Read More »

Menhir u kamenné pyramidy ve Waldviertel v Rakousku

Menhir u kamenné pyramidy ve Waldviertel v Rakousku

Steinpyramide, v češtině spíš Waldviertel pyramida, je zvláštní stavba ukrytá v příhraničních rakouských lesích, zhruba napůl cesty mezi obcí Gross Gerungs a rakouským městečkem Zwettl, česky Světlá. Z Nových Hradů je to k ní něco přes 30 km. Jedná se o jedinou pyramidu v celé střední Evropě. Její stáří ani její účel není znám. Tvoří

Menhir u kamenné pyramidy ve Waldviertel v Rakousku Read More »

Objev možného menhiru ve Voděradských Bučinách

Objev možného menhiru

Na podzim roku 2011 na svých cyklotoulkách Voděradskými Bučinami na Říčansku jsem v jedné oblasti mohl pozorovat ze země vertikálně vyčnívající kameny, které se svou polohou a svým tvarem lišily od kolem ležících balvanů. Začal jsem se o kameny blíže zajímat. Zbavil jsem je nánosu jehličí a listí a také jsem je fotograficky zdokumentoval. Po

Objev možného menhiru ve Voděradských Bučinách Read More »

Přejít nahoru