O nás

PÁTRÁNÍ PO SKRYTÉM, NEZNÁMÉM, TAJEMNÉM A ZAPOMENUTÉM. OBJEVOVÁNÍ ČESKÉ PŘÍRODY, KRAJINY, POZORUHODNÝCH MÍST A PŘÍBĚHŮ. POZNÁVÁNÍ NEPOZNANÉHO, NAŠÍ HISTORIE I INSPIRATIVNÍ SOUČASTNOSTI.

Nápad na vznik Moskyta se zrodil v lednu roku 2000 a v únoru téhož roku byly spuštěny stejnojmenné internetové stránky. V roce 2001 byl Moskyt po ustanovujícím Sletu oficiálně zaregistrován jako občanské sdružení. Od počátku roku 2017 je Moskyt v důsledku změny zákonné normy zaregistrován jako zapsaný spolek.

Naším původním záměrem bylo vytvářet web, který by se věnoval turistice, přírodě, zajímavým místům a trasám. V další fázi jsme se soustředili i na hodnocení pohostinství a ubytování, které by mohli lidé na cestách využívat. Tak nějak přirozeně se shromažďováním informací jsme se následně začali zajímat i o neznámé skutečnosti, zapomenuté příběhy, osobnosti, objekty i místa, zlákaly nás také záhady a historická tajemství. Základem naší činnosti se stala snaha o sběr poznatků a osobních prožitků přímo v terénu.  

A proč Moskyt ?

Jak praví naše kronika, jméno moskyta, neboli komára bylo zvoleno pro výjimečné schopnosti tohoto hmyzu přežívat úspěšně i v nejdrsnějším přírodním prostředí, pro jeho adaptabilitu, díky které úspěšně obývá naši planetu již milióny let, zatímco mnohem větší a silnější dávno vymřeli. Proniká do nížin i velehor, přežije zimu i tropická vedra. Prosperuje, přestože má nespočet nepřátel. Loví ho, odhánějí, tlučou a hubí, on však letí dál a vesele si píská! Tento pozoruhodný dvoukřídlý tvor je navíc věrným průvodcem lidí na jejich cestách a díky svému hladovému sosáčku často i doslova jejich pokrevním bratrem.

A přestože mnozí bohužel považují komáry jen za obtížný bodavý hmyz, my jsme si na počátku roku 2000 jeho jméno vybrali, abychom svou činností vzdali holt jeho výše popsaným obdivuhodným vlastnostem a moskyta tak alespoň částečně rehabilitovali. Chtěli jsme se stát vyhledávaným partnerem lidí s vnímavou, zvídavou a toulavou povahou. 

Co do geografické oblasti zájmu se Moskyt od počátku snažil orientovat především na Českou republiku, neboť zvenku přes konečně otevřené dveře do celého světa spatřoval neméně zajímavá témata právě uvnitř našich hranic. Navíc je mu domácí prostředí jaksi bližší, důvěrnější a dostupnější. Je to jeho zem, kde cítí vůni blízké krve i pach své rodné bažiny.

Moskyt 2004

RetroFoto

V září 2009 Moskyt zrealizoval projekt nazvaný RetroFoto. Na stejnojmenných, zcela nových internetových stránkách začal publikovat sebrané, obecně zajímavé fotografie, které vznikly před rokem 1990. Díky několika nezištným „dárcům“ se poměrně brzy podařilo shromáždit sbírku cenných historických snímků, zachycujících dřívější podobu převážně českých měst a vesnic, portréty a život našich předků, zaniklou krajinu i přírodu, dávno nepoužívanou techniku, dnes již neexistující nebo k nepoznání změněné objekty i další pozoruhodnosti více či méně vzdálené minulosti.

Významné události:

únor 2000: Spuštění první verze webových stránek Moskyta,

08.02.2000: První výprava organizovaná Moskytem – Český kras

08.-09.08.2000: 1. Pátrací expedice Moskyta – Pivoň,

04.-06.05.2001: 1. Ustanovující Slet Moskyta – Jizerské hory,

15.-18.07.2001: Pátrací expedice Moskyta – Rožmberk,

22.09.2001: 3. Pátrací expedice Moskyta – Kost,

01.10.2001: Změněn systém i internetová adresa na www.moskyt.net,

26.10.2001: Pátrací expedice Moskyta – Česká Amerika,

26.-28.04.2002: 2. Slet Moskyta – Krušné hory,

01.08.2002: Expedice Moskyta – Točník,

11.07., 05.09., 26.09., 01.10., 12.10., 26.10.2002: Pátrací expedice Moskyta – Česká Amerika

29.03.2003: Výprava Moskyta – Chrustenice,

16.04.2003: Pátrací expedice Moskyta – Krásná,

30.05.-01.06.2003: 3. Slet Moskyta – Posázaví,

06.09.2003: Pátrací expedice Moskyta – Houska,

24.09.2003: Pátrací expedice Moskyta – Krásná 2,

05.12.2003: Přijímání nových členů,

19.12.2003: Přechod na nový redakční systém,

21.05.-23.05.2004: 4. Slet Moskyta, přijímání nových členů – Kokořínsko,

07.09.-09.09.2004: Pátrací expedice Moskyta – Jižní Morava,

26.10.2004: Pátrací expedice Moskyta – Klatovy,

22.01.2005, 03.02.2005, 03.12.2005: Expedice Moskyta – Černá koza,

03.-05.06.2005: 5. Slet Moskyta – České Švýcarsko,

20.-22.09.2005: Pátrací Expedice Moskyta – Mikulov,

27.07.2005, 12.10.2005: Pátrací expedice Moskyta – Klatovsko,

03.12.2005: Expedice Moskyta – Černá koza a metamorfóza na Geograficko badatelský magazín,

28.02.-01.03.2006: Pátrací expedice Moskyta – Klatovy,

15.05.-17.05.2006: Výprava Moskyta – Velké Losiny,

26.05.-28.05.2006: 6. Slet Moskyta – Orlík,

29.09.-01.10.2006: Pátrací expedice Moskyta – Kanál 54,

04.11.-05.11.2006: Expedice Moskyta – Amatérská jeskyně,

03.05., 04.05., 15.05., 12.06.2007: Pátrací expedice Moskyta – Hrobka,

08.-10.06.2007: 7. Slet Moskyta – Domažlicko,

08.10.2007: Výprava Moskyta – Chrám sv. Víta,

03.-04.11.2007: Expedice Moskyta – Stará Amatérská jeskyně,

05.-20.12.2007: výstava fotografií „Česko okem Moskyta“,

30.05.-01.06.2008: 8. Slet Moskyta – Valtice,

26.-28.09.2008: Expedice Moskyta – Baťův kanál,

08.10.2008: Pátrací expedice Moskyta – Po stopách Krále Šumavy II,

06.12.2008: Výprava Moskyta – Podzemí Brna,

04.-05.04.2009: Pátrací expedice Moskyta – Český les,

12.-14.06.2009: 9. Slet Moskyta – Doksy,

09.2009: spuštěn projekt RetroFoto.net,

25.-27.09.2009: Expedice Moskyta – Baťův kanál II,

21.-22.11.2009: Expedice Moskyta – Moravský kras,

10.02.2010: Oslava 10. výročí Moskyta v Černé koze,

04.-06.06.2010: 10. Slet Moskyta – Šumava,

13.10.2010: Podzimní přechod Brd ve stopách Jerryho Packarda,

23.-24.10.2010: Pátrací expedice Moskyta – Valhala,

26.01.2011: Vernisáž výstavy „Zaostřeno Moskytem“,

01.06.2011: spuštěn nový web Moskyta,

17.-19.06.2011: 11. Slet Moskyta – Novohradské hory,

01.10.2011: Pátrací expedice Moskyta – Pohádka,

21.-23.10.2011: Pátrací expedice Moskyta – Šumava,

23.-24.03.2012: Pátrací expedice Moskyta – Pohádka II,

31.05.-03.06.2012: 12. Slet Moskyta – Bojkovsko,

02.-04.11.2012: Pátrací expedice Moskyta – Šumava II,

13.-14.04.2013: Výprava Moskyta – Šumava,

20.-23.06.2013: 13. Slet Moskyta – Ostravsko,

26.-29.09.2013: Expedice Moskyta – Baťův kanál III,

25.-27.10.2013: Expedice Moskyta – Domažlicko

13.01.2014: Filmová besídka Moskyta

12.04.2014: Pátrací expedice Moskyta – Kopaniec

23.-25.05.2014: 14. Slet Moskyta – Ašsko

08.11.2014: Výprava Moskyta – Noutonice

29.-30.11.2014: beseda v Klatovech – Moskyt sosá čaj

24.02.2015: Výprava Moskyta – podzemí Pražského hradu

04.-07.06.2015: 15. Slet Moskyta – Vltava

14.10.2015: Výprava Moskyta – Konopiště

03.06.2016: Výprava Moskyta – Rokytka I

23.-25.09.2016: Expedice Moskyta – Skoky

23.10.2016: Výprava Moskyta – Skoky

17.01.2017: Výprava Klášter Teplá

08.04.2017: 20. ročník Voděradských bučin

08.-11.06.2017: 17. Slet Moskyta – Broumovsko

01.-03.06.2018: 18. Slet Moskyta – Posázaví

10.10.2023: spuštěn nový web Moskyta

21.10.2023: 1.ročník Voděradské bučiny na kole

Spolupráce

Uvítáme jakýkoliv druh spolupráce, využijeme každý kvalitní příspěvek, který nám pošlete. Zážitky z toulání po naší zemi, ale i po cizích krajích, užitečné informace nebo hodnocení navštívených pohostinství s potěšením zveřejníme. Samozřejmě jsme nakloněni i případným jiným druhům kooperace, o které by jste měli zájem a o kterých nám můžete napsat. Prosíme Vás i o užitečné připomínky a náměty.

Moskyt 2006

Své náměty, návrhy, připomínky a poznatky nebo nabídky ke spolupráci můžete posílat pomocí Kontaktního formuláře nebo přímo na emailovou adresu: moskyt(at)moskyt.net. Články neprochází korekturou redakce a za jejich věcnou i gramatickou správnost odpovídají jejich autoři.

Moskyt vlajka

Další veřejné šíření obsahu těchto stránek, jeho hromadné kopírování, komerční využívání nebo vysílání je nejen zakázané, ale i nemorální !

Přejít nahoru