Vztyčené kameny v lese u Louňovic na Říčansku

Vztyčené kameny v lese na Říčansku

Lesní oblasti jsou obecně považovány za místa oddychu, romantiky a zdravé turistiky. Samozřejmě mají další, zcela konkrétní funkce – poskytovat dřevo, udržovat vláhu, osvěžovat vzduch a být domovem pro zvířata. Nicméně některé „staré“ lesní areály, které nikdy nebyly obdělávanou zemědělskou půdou, mají ještě jednu vlastnost. Jsou to oblasti, kde lze na povrchu země i mělce pod ní narazit nejen na stopy středověké, ale i na stopy předvěké historie.

Spisovatel a za svého života uznávaný historik Dušan Třeštík v jednom ze svých pojednáních o středověké krajině napsal, že průběhy rozhraní lesů a polí na vybraných místech pocházejí z pravěku, možná až z dob tzv. neolitické revoluce. Je to přednostně tam, kde archeologové v daném lese široko daleko nenašli stopy pravěkého osídlení. Pokud se v takové lesní (archeologicky „prázdné“) krajině najde pravěký kamenný nástroj jako třeba sekeromlat nebo pazourkový hrot šípu, historici to vidí jako důsledek krátkých „sezónních pobytů“ pralidí v inkriminované oblasti. Když tam však hobbybadatel jako já najde vztyčený kámen a pod ním střepy pravěké keramiky pocházející z doby kamenné, vědci připustí, že místo kolem nálezu takového kamene (v podstatě menhiru), mohlo sloužit jako tzv. ceremoniální krajina. A takovou krajinou může být les východně od obce Louňovice na Říčansku, jenž je předmětem tohoto fotodokumentu. Na ploše cca. 2 x 2 kilometry jsem kromě zmíněného menhiru našel několik dalších vztyčených, respektive člověkem do země zapuštěných kamenů. Můj pojem „vztyčené kameny“ po shlédnutí fotografií takříkajíc schválil jeden renomovaný archeolog.

Ten mé „nálezy“ v korespondenci se mnou ohodnotil mj. slovy:
… „V případě vašich nálezů, lze bez větších pochybností potvrdit, že se jedná o kameny, které byly lidskou rukou opracovány i umístěny na místo, kde se dnes nacházejí. Nejedná se tedy o přírodní útvary, které mohly vzniknout přirozenou cestou. Jsem proto přesvědčen, že se vám podařilo objevit prvky pravěké krajiny, která měla pro tehdejší obyvatele více symbolický než praktický význam. Mgr. J. M., Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.“

Fotoalbum si klade za cíl zprostředkovat čtenáři pohled do areálu lesa s vícero zvláštními kameny na tak malé ploše. Polohy jednotlivých kamenů neuvádím. Informace o jednom každém konkrétním kameni jsou v popiscích fotografií.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Přejít nahoru