Turistické tipy

Tipy na výlety

Výlet do zapomenutého kraje severního Plzeňska

Výlet do zapomenutého kraje severního Plzeňska

Studium ekonomicko-kulturního oboru na vysoké škole se bez exkurzí do terénu s názornými ukázkami nemůže obejít, a tak jsem s bezmála padesáti dalšími spolužáky usednul v brzkém podzimním ránu zahaleném mlhou do autobusu a vyrazil s pedagogickým vedením vstříc novým kulturním poznatkům do oblasti severního Plzeňska. Cílovou destinací našeho vzdělávacího výletu byla oblast, která čeká, […]

Výlet do zapomenutého kraje severního Plzeňska Read More »

Štola svatého Jana Evangelisty

Jak v Lužických horách, náhodně sem zbloudilá noha Moskytů, vstoupila do nitra Křížové hory u Jiřetína pod Jedlovou, hornickou štolou z 18. století. Povídání o mnohasetletém urputném úsilí horníků a majitelů zdejšího panství, vyrvat z ne příliš bohatých ložisek něco málo toho stříbra a mědi. O zjevení, sedmi bratrech a o křížové cestě na Křížovou

Štola svatého Jana Evangelisty Read More »

Jihlavské katakomby

Sklepy, sklady, komunikace, kanalizace, úkryt, obydlí a snad i brána do jiného prostoru. Tím vším bylo pro různé lidi v různých dobách rozsáhlé a unikátní jihlavské podzemí. V dobách jiných bylo téměř zapomenuto a zasypáno odpadem. Dnes je jeho malá část technickou a historickou památkou, kterou je možné za mírný poplatek navštívit. Existují sklepy u

Jihlavské katakomby Read More »

Kostnice v Sedlci

Kosti a kostičky z tisíců zemřelých tvoří unikátní výzdobu hřbitovní kaple v Sedlci u Kutné Hory. Hřbitovní kapli Všech svatých, která ukrývá sedleckou kostnici, nechali stavět představitelé cisterciáckého řádu koncem 14. století. Jejich klášter, první v Čechách, stál v Sedlci již před založením Kutné Hory a díky stříbru objevenému později pod jeho pozemky si mniši

Kostnice v Sedlci Read More »

Rozhledna na Velkém Lopeníku

Rozhledna na Velkém Lopeníku

Na druhém nejvyšším vrcholu Bílých Karpat Velkém Lopeníku stojí od července roku 2005 nová rozhledna. Moskyt se do těchto míst vypravil a své poznatky vám přináší v tomto článku. Bílé Karpaty Než vyrazíme přímo k rozhledně, zopakuji trochu zeměpis, ať víme, kde se budeme pohybovat. Bílé Karpaty leží na jihovýchodě naší republiky, kde částečně tvoří

Rozhledna na Velkém Lopeníku Read More »

Podzemí Velehradu

Navštivte s Moskytem rozlehlé a v mnoha ohledech výjimečné podzemí pod prastarou bazilikou na Uherskohradišťsku. Významný cisterciácký klášter Velehrad byl postaven na popud olomouckého biskupa Roberta, pravděpodobně v letech 1215 – 1240. K jeho výstavbě nákupem pozemků a vesnic pro budoucí fundaci řádu významně přispěl moravský markrabě Vladislav Jindřich i jeho bratr český král Přemysl

Podzemí Velehradu Read More »

Mnichovské mumie

V temnotách podzemní krypty mnichovského kostela nedaleko Mariánských lázní leží nezvykle zachovalé ostatky místních občanů. Roku 1437 byl západočeský Mnichov pasován na město a po nálezu zázračného obrazu sv. Siarda v troskách staré kaple se stal významným poutním místem. Mlelo tu několik mlýnů, vařilo se tady pivo. V roce 1549 však měla obec už jen

Mnichovské mumie Read More »

Hřbitov ve Střílkách

Jak pořídit fotografii barokního architektonického unikátu z ptačí perspektivy bez ptačích křídel. Obloha nad Střílkami je bez mráčku a slunce nemilosrdně pálí. Šplhám nahoru po dřevěných žebřících a rezavém lešení přistaveném ke zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie z 18. století a registruji rozšiřující se rozhled. Mým cílem je vrchol střechy tam, kde z ní vyrůstá

Hřbitov ve Střílkách Read More »

Údolím Doubravy k Železným horám

Jako startovní i cílovou stanici pro tento cyklovýlet bych si dovolil doporučit hotel Harmonie (dříve Hart) stojící u vesnice Borek, mezi Vilémovem a Chotěboří. Tady můžeme nejen zanechat auto, ale také po návratu vhodně doplnit tekutiny nebo si dát večeři v hotelové restauraci. Od Harmonie vyrazíme k naší velké radosti po silničce z poměrně dlouhého

Údolím Doubravy k Železným horám Read More »

Přejít nahoru