Žampach

Vskutku stavební rarita - nejvyšší kamenný železniční viadukt ve střední Evropě vedený do oblouku. Poblíž městečko Jílové u Prahy s bohatou historií dolování zlata.

V rámci cesty podél břehu Sázavy vám nabízím další krátký výlet do blízkého okolí řeky, tentokrát k významné technické památce Posázaví a tou je kamenný železniční viadukt nad roklí Kocour v blízkosti osady Žampach.

Jako východisko cesty si můžete zvolit Jílové u Prahy nebo Kamenný Přívoz. Obě místa jsou dostupná jak vlakem tak i autobusem. Tentokrát to vezmeme z Kameňáku. Od železniční zastávky to máte 1,5km po Č (červené t.z.) k řece a dále 1,5km po Z nad jez u papíren. Ve středověku zde stávaly tzv. puchýrny, kde se drtila ruda s obsahem zlata. Od Kamenného přívozu vede podél Z na Žampach 1200m dlouhá, částečně zasypaná strouha z r. 1861, kterou se přiváděla voda pro pohon důlních strojů. Viadukt je od budov Žampachu - malovaný název na průčelí domu spolu s letopočtem 1905 - vzdálen asi 150m po úzké asfaltce.V mapě se o něm můžete dočíst, že se jedná o nejvyšší kamenný železniční viadukt ve střední Evropě, vedený do oblouku o poloměru 180m, což je stavební rarita. Klene se ve výšce 46m přes rokli Kocour. Sestává se ze sedmi oblouků o světlosti 12m, celková délka mostu je 110m. Datum dobudování nese hlavní kleňák jižního průčelí mostu - 1899.

V jeho blízkosti, ve svazích rokle Kocour, můžete ještě dnes zahlédnout několik otvorů do štol v podzemí. Jsou to pozůstatky po dolování zlata.Většina z nich byla zavalena při stavbě železnice a do těch pár co zbývá, nedoporučuji vstupovat. Zvětralá hornina je velmi nebezpečná! Možná, že zde, v blízkosti mostu, budete právě v okamžiku, kdy vysoko nad vámi projede Posázavský pacifik. Železniční most sám o sobě skýtá také neobvyklou vyhlídku do okolí Žampachu. Víceméně schůdná cestička nahoru k trati se nachází vlevo za viaduktem.

Po Ž to můžete vzít okolo Včelního Hrádku až k železniční stanici Jílové u Prahy. Od mostu počítám tak 3,5km. A nebo - což je bezesporu bohatší varianta cesty - jít po trase Ž a dále pak M do městečka Jílové u Prahy. To odhaduji na 4km. V Jílovém je řada zajímavých míst. Doporučuji návštěvu muzea v budově bývalé mincovny (Masarykovo náměstí 16, telefon 02/995 1736). Má několik stálých expozicí - zlato v Čechách, historie Dolního Posázaví a Povltaví, dějiny posázavského trampingu. Na nádvoří mincovny si můžete vyzkoušet rýžování zlata. Okolím města prochází naučná stezka Jílovské zlaté doly.

Z náměstí v Jílovém jezdí časté autobusové spoje, na vlak by jste museli 3,5km po Z přes Boží skálu a ves Borek, nebo 2km po silnici.

délka trasy - 7 až 11km
mapa KČT č. 40 1 : 50 000

Přeji vám šťastnou cestu.

Poslední komentáře

Odkazy

Retrofoto.net
historické fotografie
Zdeněk Mikšík
fotografie - camera obscura
Leoš Drahota
fotografie
Jenda Mikšík
fotografie a film
Muzeum Bojkovska
národopisné muzeum Slovácka
Moskyt - nordic walking
Moskyt - nordic walking

Meandry Moravy
Pomalu jsme pluli po proudu klidné řeky. Rozhlíželi jsme se okolo a prostě si jen tak užívali pohodové a nerušené...
Naše šibenice 4 - Viselci
4. část seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na...
Kostnice v Sedlci
Kosti a kostičky z tisíců zemřelých tvoří unikátní výzdobu hřbitovní kaple v Sedlci u Kutné Hory.
Klokočovská Královská lípa
Pojďte s námi na malou, krátkou, ale zdvořilou návštěvu východočeského prastarého památného stromu, rostoucího a...