Vernisáž výstavy Zaostřeno Moskytem

Krátká zpráva o právě proběhnuvší vernisáži výstavy fotografií, pořízených na různých místech České republiky členy občanského sdružení Moskyt. 26.1.2011, 15:00 hod., Pivovarský klub, Křižíkova 17, Praha 8 - Karlín.

Je hodina před půlnocí, poslední hosté platí útratu a pomalu opouštějí hospodu. Jen partička zvláštních lidí u malého stolu poblíž výčepu dál sedí na svých židlích a kradmými pohledy sleduje dění kolem. Tyto na první pohled podezřelé osoby srkají ze sklenic svá silná piva a prohlíží si se zvláštním zájmem holé stěny zděného klenutého interiéru. Evidentně mají něco za lubem, ale servírku to kupodivu zdá se vůbec neznepokojuje. Když jsou všichni ostatní hosté pryč, sama dokonce na chvíli odchází. V tu chvíli jako na povel vstávají podezřelá individua ze židlí, vytahují malé kufříky a vyndávají z nich ... pistole!

Tak takhle nějak vypadal začátek akce, která nemá v historii této hospody obdoby. Moskyti – podezřelá individua, přišli v noci z 25. na 26. ledna do svého oblíbeného karlínského Pivovarského klubu instalovat fotografie pro nadcházející výstavu Zaostřeno Moskytem. Ta se s laskavým souhlasem vedoucího, pana Aleše Dočkala, mohla v tomto svatostánku českého tradičního nápoje konat pod podmínkou, že zdi interiéru nedoznají žádné úhony a po sundání fotografií nezůstanou na stěnách žádné stopy. Právě proto Moskyti nastoupili na noční instalaci vybaveni pistolemi, které se však místo nábojů ládují tavící hmotou, schopnou po vychladnutí udržet desky s fotografiemi přichycené k cihlám a kamenům zděných stěn.

Někdy kolem půl druhé v noci byly všechny fotografie úspěšně přilepeny na stěny hospody, ve 14:00 hod. téhož dne se do Pivovarského klubu začali scházet první hosté vernisáže. Různě zarámované, na míru oříznuté, názvem a autorem označené fotografie se na žlutooranžově zabarvených stěnách klubu dobře vyjímají a přicházející hosté si je se zájmem pozorně prohlížejí. Po třetí hodině odpolední oficiálně začíná vernisáž přivítáním hostů a úvodním slovem Hanky Mikšíkové, pana Aleše Dočkala a speciálního hosta Moskytů - moderátora, herce a vášnivého turisty Vladimíra Čecha. S profesionální bravurou, ale i upřímným zaujetím a vtipem pohovořil Vladimír Čech o vlastním trampování, o pivu i fotografiích a tím mohla být výstava Moskytů důstojně zahájena.

Autoři snímků: Marcela Zálešáková, Eva Zálešáková, Michail Rusin, Zdeněk Mikšík, Leoš Drahota, Jan Mikšík a Jiří Mikšík pak již definitivně mohli odložit pistole a dále už jen naslouchat bezprostředním ohlasům na své dílo, věnovat se hostům, kamarádům i rodinným příslušníkům. Přátelská atmosféra v příjemném prostředí u dobrého piva vydržela v Pivovarském klubu až do pozdních večerních hodin a první den výstavy fotografií Zaostřeno Moskytem, tak mohl být považován za úspěšný.

Až do 6.3. je možné si fotografie pořízené na různých místech České republiky v karlínském Pivovarském klubu prohlédnout. Touto akcí Moskyt vstoupil již do 12. roku své existence, který, jak jeho členové doufají, jim mimo jiné přinese řadu nových příležitostí k pořízení dalších hodnotných fotografií. Někdy v budoucnu pak možná tyto snímky budou znovu dány v plen veřejnosti na nějaké příští společné výstavě.

Rubrika: 

Poslední komentáře

Odkazy

Retrofoto.net
historické fotografie
Zdeněk Mikšík
fotografie - camera obscura
Leoš Drahota
fotografie
Jenda Mikšík
fotografie a film
Muzeum Bojkovska
národopisné muzeum Slovácka
Moskyt - nordic walking
Moskyt - nordic walking

Botanická zahrada Štramberk
Malebné historické městečko Štramberk je známé mnoha svými zajímavostmi a dominantami. Nad městem stojí hrad Štramberk...
Jizerské mordy - pachatel neznámý
I v nitru horské přírody čeká lidská bestie na svou oběť. Má výhodu překvapení a nepřítomnosti svědků. Ne vždy se pak...
Džbánský buk se loučí
Ještě než stromy s jarem nasadí listí, vyrazil jsem na jihozápad od Slaného, abych se potěšil pohledem na buk, který má...
Javoříčko
Tento kopec, ač na první pohled zcela obyčejný, skrývá ve svých útrobách množství prostor. I relativně blízké okolí je...