Velký okruh Chodskem

Turistický výlet po historicky zajímavých a krásných místech Chodska začíná v Domažlicích. Na trase dlouhé asi 28 km navštívíme Újezd, Hrádek, Trhanov, Výhledy s Baarovým pomníkem, Babylon, Sv. Vavřinec a poté se vrátíme opět do Domažlic. Trasa se dá absolvovat také na kole, případně objet autem.

Domažlice

Náš výlet začneme v Domažlicích, které vybudoval v letech 1262 – 65 Přemysl Otakar ll, jako královské město k ochraně západní hranice. Ve středu města najdeme krásné náměstí lemované loubím z konce 15. a 16. století. Z věže gotického kostela Narození P. Marie je pěkná vyhlídky na město a okolí. Věž je vysoká 56 m a je v horní část vychýlena od svojí osy asi o 59 cm. Nedaleko najdeme další věž s vyhlídkou, která patří k Chodskému hradu. Ten vzniknul současně se založením města, ale po požáru v roce 1726 a barokní přestavbě se v původní podobě zachovala jen jeho věž. V Chodském hradu je muzeum, nově otevřené po nedávném požáru.
Z Domažlic vyrazíme po červené turistické značce do Újezda.

Újezd

Újezd je jedna z nejvíce navštěvovaných obcí na Chodsku. Najdeme zde např. Kozinův dvůr (č.p.3) , kde žil Jan Sladký zvaný Kozina. V domě je expozice, která nás seznamuje se vzpourou Chodů, s rodem Sladkých a národopisnými památkami.
Pokračujeme dále po červené značce na Hrádek.

Hrádek

Hrádek je návrší asi kolometr od Újezda. V roce 1895 deset let po prvním vydání Jiráskových Psohlavců zde byl postaven pomník Jana Sladkého – Koziny. V těsném sousedství se nachází Chodská chalupa, kde je stylová restaurace.
Stále pokračujeme po červené do Trhanova.

Trhanov

Trhanovský zámek proslul jako sídlo Lamingenů. K místu se váže mnoho pověstí v souvislosti s W. M. Lamingenem – Lomikarem. Faktem je, že po porážce zde Chodové slíbili poslušnost a Lomikar zde skutečně umírá r. 1696, tak jak ho Kozina vyzval na „ Boží soud do roka a do dne". Jedna z legend povídá, že po smrti zde v aleji jezdil s ohnivým spřežením bezhlavý Lomikar. Na jeho "záchranu" zde byla postavena "Boží muka".
Cesta vede dál po červené značce na Výhledy.

Výhledy s Baarovým pomníkem.

Jak už název napovídá čeká nás pěkná vyhlídka. Budeme stoupat do kopce k oblíbenému výletnímu místu. Pokud budete mít trochu štěstí na počasí uvidíte pěkný kus západních Čech jako na dlani. Možná i Radyni nad Plzní. Pomník J. Š. Baara je 12 m vysoký a je dílem Ladislava Šalouna. Pomník byl odhalen v roce 1933. Za války byl poničen ,ale socha byla ukryta. Pomník byl opraven v r. 1947.
Dostali jsme se už dost daleko a tak se začneme vracet k Domažlicím po zelené značce směrem na Pec a dále na Babylon.

Babylon

Objevuje se na počátku 15. století jako dřevorubecká osada. Je znám jako rekreační středisko. Na naší cestě zde můžeme využít přírodní koupaliště na Babylonském rybníku.
Kdo už je unaven může se vrátit do Domažlic vlakem nebo autobusem a my ostatní se vydáme po žluté značce na Veselou horu s barokní kaplí Sv. Vavřince. Autobus jede do Domažlic např. v 17:00 nebo vlak ve 14:00 a v 17:52. Spojení si najděte raději předem, vlaky ani autobusy nejezdí moc často.

Sv. Vavřinec

Známé poutní místo na Veselé hoře nad Domažlicemi. Od roku 1851 se zde konali známé a oblíbené poutě chodského lidu. Na Vavřineček přicházeli poutníci až z velmi vzdálených míst Čech a sousedních Bavor. Nejslavnější z nich se konala 13.8.1939 za účasti nejméně 120 000 poutníků. Poutě se zde konají i dnes. Vždy první sobotu po Vavřinci (10.8.) se do Domažlic sjíždí lidé z blízkého i dalekého okolí na Chodské slavnosti.

Odtud seběhneme dolů po žluté turistické značce kolem kaple Sv. Anny až do Domažlic.

Trasa výletu:
Domažlice – Újezd – Hrádek – Trhanov – Výhledy – Pec – Babylon – Sv.Vavřinec – Domažlice
Délka trasy: 28 km

Poslední komentáře

Odkazy

Retrofoto.net
historické fotografie
Zdeněk Mikšík
fotografie - camera obscura
Leoš Drahota
fotografie
Jenda Mikšík
fotografie a film
Muzeum Bojkovska
národopisné muzeum Slovácka
Moskyt - nordic walking
Moskyt - nordic walking

PF 2017
Rok 2017 je za dveřmi a Moskyt by Vám do něj chtěl popřát hodně zdraví, štěstí a příležitostí dělat to, co máte rádi....
Poklady České země IV - Křemen
Nejobyčejnější z kamenů, ale přesto tak zajímavý. Vyskytuje se v bezpočtu podobách i barev a přestože ho dobře známe,...
Skalní byt Barušky
Lidé žili v jeskyních a skalních dutinách již od pravěku. Jedno takové zachovalé útočiště vykutané ve skále, obývané...
Poklady České země II - Vltavín
O záhadných zelených vrásčitých kamenech z jiných světů. Mají barvu láhve od piva, dolíčky jak po neštovicích a...