Třeštibok

Pozvánka na skalní vyhlídku vysoko nad kaňonem řeky Sázavy,za historií Posázavského pacifiku a do městečka Jílové u Prahy.

V rámci cesty podél břehu Sázavy vám nabízím krátký výlet na pozoruhodné místo vysoko nad řekou - na vyhlídku Třeštibok. Východiskem cesty nám může být železniční zastávka Petrov u Prahy. Krom obvyklé cesty na vyhlídky - přes ves Petrov - mám pro vás ještě jednu variantu cesty, možná trochu obtížnější, ale zato hezčí a kratší.

Od kolejí vlaku vedou k řece schůdky se zábradlím. Po 700m chůze proti proudu vidíte vlevo nad sebou asi 3m vysoký tunel pod tratí. Na tunel navazuje široká cesta vedoucí po pravé straně příkré rokle s potokem. Po 400m se cesta láme ostře vpravo. Vám stačí se od tohoto místa vydat kolmo vpravo na původní směr cesty. Po necelých 300m dojdete k mělké rokli a asi tak 50m nad ní už narazíte na Ž (žlutou t.z.). Ta vás pohodlně dovede k první vyhlídce Třeštiboku. Nemusíte mít obavu, že zabloudíte. Na Ž by jste narazili dříve nebo později, ať už by jste se dali od potoka za tratí jakkoli směrem doprava. Mapa vám to potvrdí a navíc i napoví, že na Třeštibok se také můžete dostat po Z od vlaku 1km do vsi Petrov a dál po Ž asi 3km k vyhlídkám.To je ta delší varianta.

Jak říká mapa, Třeštibok je skalní step s řadou zajímavých skalních útvarů. Navíc je to také úžasná vyhlídka ze skalního ostrohu do kaňonu řeky Sázavy. Poněkud zvláštní název této lokality pochází z doby, kdy se po řece Sázavě plavily vory, které v těchto místech bočními prameny narážely na skálu. Vyhlídky jsou tu vlastně dvě, vzdálené asi 150m od sebe. Tou první je vyhlídka Hadí skála - jak říká orientační tabulka. Odtud máte výhled spíše proti proudu řeky směrem na Luka pod Medníkem. Vrch Medník - 416,5m vidíte šikmo vpravo. Vyhlídka Třeštibok je na následujícím ostrohu dál po Ž a je také označena informační tabulkou. Z tohoto místa máte výhled především po proudu řeky, směrem na Pikovice. Za tmavým hřebenem nad vsí již teče Vltava.

Pokud máte to štěstí a po kolejích, které vidíte hluboko pod sebou, přejede vlak, asi se podivíte, kde zmizí. Přímo pod vámi. Stojíte totiž asi 50m nad tunelem nejkrásnějšího úseku trati Posázavského pacifiku - mezi Petrovem a Jílovým, kde trať vede průkopy, tunely a také po viaduktu. Tento úsek ve skalnatém svahu prokopali, či spíše vylámali ve skále roku 1900 dělníci společnosti O. Žiwotského a J. Hraběte. Bližší informace o historii této trati popisuje útlá knížka "Posázavský pacifik" vydaná roku 1991 Nakladatelstvím dopravy a spojů. Jak knížka podává, je stavba Posázavského pacifiku "svědectvím vskutku mistrovské stavební vytříbenosti, účelnosti i dokonalosti, estetického citu i skloubení technických staveb a terénu v harmonický celek". Publikace je k dostání ve větších železničních stanicích. O vybraných prázdninových víkendech umožňují České dráhy na Posázavském pacifiku jízdu parním vlakem. Jízda se vším co k ní patří poskytuje opravdu skvělý zážitek.

Po Ž můžete přes chatovou osadu Bohuliby pokračovat na Pepř - vrch s pozůstatky po dolování zlata v 50. letech a s místy dalekého rozhledu - a dál do Jílového u Prahy. Zde se nachází v prostorách bývalé mincovny velmi zajímavé muzeum (Masarykovo nám.16, tel. 02/995 1736) s několika stálými expozicemi - zlato v Čechách, historie dolního Posázaví a Povltaví, historie trampingu. Máte možnost zkusit si rýžování zlata na nádvoří mincovny. Okolím města prochází naučná stezka Jílovské zlaté doly. Z náměstí odjíždějí časté autobusové spoje, vlaková stanice je vzdálena 2km po silnici, nebo 3,5km po Z přes Boží skálu.

délka trasy - 6 až 9km
mapa KČT č.40 1 : 50 000

Přeji vám šťastnou cestu.

Líbí se Vám tento článek? Sdílejte!

Mapa

Poslední komentáře

Sociální sítě

Odkazy

Retrofoto.net
historické fotografie
Zdeněk Mikšík
fotografie - camera obscura
Leoš Drahota
fotografie
Jenda Mikšík
fotografie a film
Muzeum Bojkovska
národopisné muzeum Slovácka
Moskyt - nordic walking
Moskyt - nordic walking

Vážení čtenáři a fanoušci, děkujeme vám za přízeň, kterou jste našemu Geograficko badatelskému magazínu v uplynulém...
Motáky z Albánie II
Vybrané zápisky z cesty po neuvěřitelné Zemi orlů. Na tuto expedici, která měla za úkol zmapovat dostupnost a vhodnost...
Naše šibenice 1 - S oprátkou za humny
1. část seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na...
Vamberecký fext a jiní zmrzlíci
Ve staré, temné a ledově chladné hrobce sní v práchnivějících rakvích svůj věčný sen bývalí duchovní pastýři i významní...