Třeštibok

Pozvánka na skalní vyhlídku vysoko nad kaňonem řeky Sázavy,za historií Posázavského pacifiku a do městečka Jílové u Prahy.

V rámci cesty podél břehu Sázavy vám nabízím krátký výlet na pozoruhodné místo vysoko nad řekou - na vyhlídku Třeštibok. Východiskem cesty nám může být železniční zastávka Petrov u Prahy. Krom obvyklé cesty na vyhlídky - přes ves Petrov - mám pro vás ještě jednu variantu cesty, možná trochu obtížnější, ale zato hezčí a kratší.

Od kolejí vlaku vedou k řece schůdky se zábradlím. Po 700m chůze proti proudu vidíte vlevo nad sebou asi 3m vysoký tunel pod tratí. Na tunel navazuje široká cesta vedoucí po pravé straně příkré rokle s potokem. Po 400m se cesta láme ostře vpravo. Vám stačí se od tohoto místa vydat kolmo vpravo na původní směr cesty. Po necelých 300m dojdete k mělké rokli a asi tak 50m nad ní už narazíte na Ž (žlutou t.z.). Ta vás pohodlně dovede k první vyhlídce Třeštiboku. Nemusíte mít obavu, že zabloudíte. Na Ž by jste narazili dříve nebo později, ať už by jste se dali od potoka za tratí jakkoli směrem doprava. Mapa vám to potvrdí a navíc i napoví, že na Třeštibok se také můžete dostat po Z od vlaku 1km do vsi Petrov a dál po Ž asi 3km k vyhlídkám.To je ta delší varianta.

Jak říká mapa, Třeštibok je skalní step s řadou zajímavých skalních útvarů. Navíc je to také úžasná vyhlídka ze skalního ostrohu do kaňonu řeky Sázavy. Poněkud zvláštní název této lokality pochází z doby, kdy se po řece Sázavě plavily vory, které v těchto místech bočními prameny narážely na skálu. Vyhlídky jsou tu vlastně dvě, vzdálené asi 150m od sebe. Tou první je vyhlídka Hadí skála - jak říká orientační tabulka. Odtud máte výhled spíše proti proudu řeky směrem na Luka pod Medníkem. Vrch Medník - 416,5m vidíte šikmo vpravo. Vyhlídka Třeštibok je na následujícím ostrohu dál po Ž a je také označena informační tabulkou. Z tohoto místa máte výhled především po proudu řeky, směrem na Pikovice. Za tmavým hřebenem nad vsí již teče Vltava.

Pokud máte to štěstí a po kolejích, které vidíte hluboko pod sebou, přejede vlak, asi se podivíte, kde zmizí. Přímo pod vámi. Stojíte totiž asi 50m nad tunelem nejkrásnějšího úseku trati Posázavského pacifiku - mezi Petrovem a Jílovým, kde trať vede průkopy, tunely a také po viaduktu. Tento úsek ve skalnatém svahu prokopali, či spíše vylámali ve skále roku 1900 dělníci společnosti O. Žiwotského a J. Hraběte. Bližší informace o historii této trati popisuje útlá knížka "Posázavský pacifik" vydaná roku 1991 Nakladatelstvím dopravy a spojů. Jak knížka podává, je stavba Posázavského pacifiku "svědectvím vskutku mistrovské stavební vytříbenosti, účelnosti i dokonalosti, estetického citu i skloubení technických staveb a terénu v harmonický celek". Publikace je k dostání ve větších železničních stanicích. O vybraných prázdninových víkendech umožňují České dráhy na Posázavském pacifiku jízdu parním vlakem. Jízda se vším co k ní patří poskytuje opravdu skvělý zážitek.

Po Ž můžete přes chatovou osadu Bohuliby pokračovat na Pepř - vrch s pozůstatky po dolování zlata v 50. letech a s místy dalekého rozhledu - a dál do Jílového u Prahy. Zde se nachází v prostorách bývalé mincovny velmi zajímavé muzeum (Masarykovo nám.16, tel. 02/995 1736) s několika stálými expozicemi - zlato v Čechách, historie dolního Posázaví a Povltaví, historie trampingu. Máte možnost zkusit si rýžování zlata na nádvoří mincovny. Okolím města prochází naučná stezka Jílovské zlaté doly. Z náměstí odjíždějí časté autobusové spoje, vlaková stanice je vzdálena 2km po silnici, nebo 3,5km po Z přes Boží skálu.

délka trasy - 6 až 9km
mapa KČT č.40 1 : 50 000

Přeji vám šťastnou cestu.

Líbí se Vám tento článek? Sdílejte!

Mapa

Poslední komentáře

Sociální sítě

Odkazy

Retrofoto.net
historické fotografie
Zdeněk Mikšík
fotografie - camera obscura
Leoš Drahota
fotografie
Jenda Mikšík
fotografie a film
Muzeum Bojkovska
národopisné muzeum Slovácka
Moskyt - nordic walking
Moskyt - nordic walking

Vernisáž výstavy Zaostřeno Moskytem
Krátká zpráva o právě proběhnuvší vernisáži výstavy fotografií, pořízených na různých místech České republiky členy...
Ochozská jeskyně
Pomalu se nízkou spárou posunuji vpřed, kde vidím ve světle baterky zablácené boty toho, co leze přede mnou. Několik...
Kost plná strašidel
Středověký hrad, ukrývající se v skalnatém údolíčku Českého Ráje je nejen turisticky zajímavým objektem. Dějí se tu prý...
Obora bílých jelenů
V Žehušicích ležících severně od Čáslavi je možné zblízka si prohlédnout jedno z mála stád bílých jelenů na světě.