Po břehu řeky Sázavy z Davle do Poříčí nad Sázavou

Z celkové délky řeky Sázavy není 37km zas tak mnoho. Stačí ovšem nato, aby člověk zůstal okouzlen nejen četnými divy přírody, ale i mnohými technickými či architektonickými památkami Posázaví. Vydejme se tedy po břehu řeky.

Úvodní část k seriálu výletů

Davle, Pikovice ( 4 km), Kamenný Přívoz ( 14,5 km), Krhanice ( 19 km), Kaňov (20 km), Podělusy ( 22 km), Týnec nad Sázavou ( 25 km), zříc. Zbořený Kostelec ( 26,5 km), Ledce ( 30 km), Nespeky ( 33 km), Poříčí nad Sázavou ( 37 km)

Rád bych vás seznámil s jedním turisticky významným územím v okolí Prahy - Posázavím. Formou několika výletů si můžete se mnou projít 37km dlouhý úsek po břehu dolního toku řeky Sázavy z Davle do Poříčí nad Sázavou.

Domnívám se, že tento úsek řeky také patří k těm zajímavým a poutavým na jejím více než 200 kilometrovém toku z rybníka Velké Dářko ku Praze. Nějaký čas jsem prožil přímo u řeky v obci Krhanice a odtud podnikal řadu výletů po jejím břehu a do blízkého okolí. Něco z toho, co jsem poznal a viděl, bych vám nyní - díky Moskytu - rád nabídl. Váš pohled do mapy či průvodce vám mohu doplnit několika osobními zkušenostmi, které můžete využít při vlastním putování.

Pro přehlednost jsem vzdálenost z Davle do Poříčí rozdělil do tří základních úseků. Tím prvním je úsek Davle - Kamenný Přívoz. Jedná se vlastně o známou Posázavskou stezku. Byla zbudována Klubem českých turistů v letech 1914-1924, tehdy ještě v téměř liduprázdné oblasti. K tomuto úseku jsem přiložil popis cesty ke dvěma významným místům v okolí Posázavské stezky. Třeštibok - krásná vyhlídka ze skalnatého ostrohu nad kaňonem řeky a Žampach - 46m vysoký kamenný železniční viadukt přes rokli Kocour. Cestou k Žampachu se můžete zastavit v městečku Jílové u Prahy.

Druhou část tvoří úsek Kamenný Přívoz - Týnec nad Sázavou. Cesta podél řeky není v tomto úseku na mapách turisticky značena, to by vás však nemělo odradit. V této oblasti je málo chat a málo lidí, což může být po Posázavské stezce příjemná změna. Člověk má čas a klid se porozhlédnout kolem sebe a nahlédnout do krás řeky Sázavy. Když už se budeme toulat v těchto místech, nedá mi to, abych nenabídl krátký výlet do oblasti, v níž se nacházejí Hornopožárské lesy. Ty se svou Vlčí roklí, Panskou skálou, loveckým zámečkem a dalšími zajímavostmi také patří k tomu hodnotnému, co tato oblast povodí řeky Sázavy nabízí. Východiskem do Hornopožárských lesů nám bude železniční zastávka Prosečnice. Nedaleko obce Krhanice navštívíme vojenské technické muzeum s unikátní expozicí bojové techniky.

Poslední, třetí úsek Týnec nad Sázavou - Poříčí nad Sázavou vám představí zajímavosti Týnce nad Sázavou - turistického centra dolního Posázaví. Dále se podíváme na zříceninu gotického hradu na ostrohu při pravém břehu Sázavy naproti vsi Zbořený Kostelec a projdeme otevřenou krajinou řeky v okolí Ledců. Poříčí nad Sázavou má také dvě architektonicky zajímavé památky - kostely sv. Havla a sv. Petra a Pavla.

Víceméně celý úsek z Davle do Poříčí sleduje podél řeky železniční trať č. 210, která činí toto území snadno dostupným. Do řady větších obcí dnes vedou autobusové spoje.

Přeji vám šťastnou cestu.

část první
DAVLE - KAMENNÝ PŘÍVOZ

délka trasy - 14 km
 Jsme na počátku prvního úseku cesty z Davle do Poříčí nad Sázavou. Davle - obec na soutoku Vltavy se Sázavou. V centru obce stojí novobarokní kaple Navštívení Panny Marie. Nad soutokem obou řek se vyvyšuje ostroh Sekanka, kde ve 13 st. stávala opevněná osada. Ta patřila k benediktýnskému klášteru na Ostrově sv. Kiliána. Na ostrově byly v rámci archeologického výzkumu odkryty základy budovy kláštera i s hroby mnichů. Vykopávky jsou ovšem přístupné pouze po vodě.

Do Davle nás přiveze Posázavský pacifik, či autobus. Každý na svou stranu řeky. Obcí prochází Č (červená t.z.), která nás bude provázet následujících 14 km. Od vlakového nádraží jdeme po asfaltce a dál po úzké pěšině sledující pravý břeh řeky. Na protějším břehu se objevuje špička obce Pikovice a za okamžik i most přes řeku. Když se z mostu podíváte proti proudu řeky, vidíte na horizontu černošedé skály lemující pravý břeh Sázavy. Na jejich vrcholu, za druhou zákrutou řeky, je místo, které by jste si neměli nechat ujít. Jedná se o vyhlídku Tøeštibok a cestu k ní popisuji v samostatném výletu.

Pod mostem končí - plánovaně - většina vodáků svou plavbu po řece. Úsek z Krhanic do Pikovic patří mezi vodáky k těm nejvíce vyhledávaným na Sázavě. Zvláště na jaře, kdy taje sníh, má proud tu správnou rychlost a divokost. Ne nadarmo se zde pořádala četná vodácká klání. Plavba trvá asi dvě hodinky a dnes vám v novém informačním a turistickém středisku v Týnci nad Sázavou půjčí kompletní vodácké vybavení i s lodí, kterou si i samy z Pikovic odvezou.

Naše cesta pokračuje dál po Č k lesu. Mineme odbočku Z na vrch Medník - naši jedinou lokalitu kandíku psí zub na území ČR. Na opačném břehu vás jistě zaujme v masivu skalisek špičatá skála zvaná Komín. Do jejího vrcholu je vsazen kovový kříž. Slyšel jsem, že kříž vsadil na toto místo otec chlapce, který zahynul při slézání skály. V těchto místech oficiálně začíná, památnou deskou ve skále, známá a turisticky vyhledávaná Posázavská stezka. Stezku zřídil v letech 1914-1924 Klub českých turistů. Místy je stezka vytesána ve skále, z Klimentovy a Raisovy vyhlídky poskytuje krásné výhledy na řeku. Od zlatých dob trampingu se pohled do kaňonu Sázavy notně změnil, tak jak se měnili osadníci zdejších srubů. Naproti Lukám pod Medníkem stezka opouští řeku a začne stoupat na hřeben skalnatého srázu nad řekou. Č prochází chatovými osadami v okolí Rakous a Hostěradic. Cestou máte několik možností výhledů na řeku. K té se Č vrací až u jezu asi 200m před mostem v Kamenném přívoze. Na občerstvení vám zde mohu doporučit útulnou hospůdku v "rybářském stylu" Na staré poště. Vlaková zastávka je od mostu vzdálená 1,5km po Č, s odjezdem však nepospíchejte. Pokud máte čas, tak po Z zamiřte k významné technické památce Posázaví - kamennému železničnímu viaduktu Žampach . Cestu k viaduktu a za pamětihodnostmi městečka Jílové u Prahy popisuji v samostatném výletu. Do železniční stanice Jílové u Prahy je to přes Žampach 5km.

část druhá
KAMENNÝ PŘÍVOZ - TÝNEC nad SÁZAVOU

délka trasy - 11 km
  V závěru předchozího úseku putování podél břehu řeky Sázavy jsme se dostali do Kamenného Přívozu, konkrétně k mostu přes řeku. Most je vzdálený od místní železniční zastávky asi 1,5km po Č (červené t.z.). Následující úsek cesty proti proudu řeky není popsán v průvodcích a není ani značen turistickými značkami na mapách. V této oblasti je málo chat a málo lidí. Zvláště pak levý břeh řeky působí pustým dojmem. Jistě, příčinou je, nebo spíše byla, vojenská posádka dříve "okupující" čtyřkilometrový břeh řeky, až k mostu v Krhanicích. Vojáci odešli, my se sem můžeme vrátit. Až na Kaňov - k jezu na řece asi 6km před námi- je díky tomu možné jít po obou březích. Nejdříve bych popsal cestu po levém břehu.

cesta po levém břehu:
Od mostu v Kamenném Přívoze půjdete asi 1km po Z k jezu zvanému Lesní. Romantické místo, kdy řeka se stáčí přes nízký jez. Vodáci ale vědí své. Sjíždění na pohled nijak významného nízkého jezu komplikuje silný proud, který táhne do náhonu. Dá to někdy dost práce na poslední chvíli ukočírovat loď a bez úhony proplout propustí. Jez je možno za nízkého stavu vody pohodlně přejít a posedět na kamenech. Z u jezu odbočuje vpravo nahoru do Nové Vsi a Lešan. Podél řeky dál vede úzká pěšina. V létě může být zarostlá, ale přesto schůdná. Nad cestou prosvítají ve větvích pozůstatky prázdných budov vojenského kasina. Dříve bylo nepříjemné tudy procházet, dnes vám nic nebrání si v tichu vychutnat atmosféru plynoucí řeky. Ta má v těchto místech slušný proud, řada velkých kamenů ho zrychluje a činí obtížným pro vodáky. Břehy jsou plné dlouhých trav, ve slunci se blýskají peřeje a řeka šumí mezi kameny. Silnější hukot vás upozorní na blízkost jezu Pěnkava s malou elektrárnou. Jez je zrádný, v jeho peřejích již našlo smrt několik lidí. Od Pěnkavy je již na dohled silniční most v Krhanicích. Je však nutné vystoupat po pěšině na úzkou asfaltku vedoucí pod mostem.

Když se dáte po asfaltce vpravo, po 1km dojdete k vojenskému muzeu v prostoru bývalých kasáren. Unikátní expozici tvoří kolem 200 historických tanků, kanónů, motocyklů, obrněných transportérů i osobních vozidel, pocházejících z období od r. 1890 až do současnosti. Návštěvník má také možnost seznámit se s českou meziválečnou konstrukční školou. Muzeum je otevřeno od května do října a to o víkendech. Od vlakové stanice v Krhanicích je vzdáleno asi 1,5km.

Stojíme tedy na úzké asfaltce pod silničním mostem v Krhanicích na levém břehu řeky. Zde by bylo dobré počkat na ty, co se vydali z Kamenného Přívozu po pravém břehu.

cesta po pravém břehu:
V Kamenném přívoze přejdete most a dáte se po silnici vpravo směrem na Prosečnici. Po 50-ti m odbočíte ostře vpravo k bráně hřbitova, dáte se vlevo podél hřbitovní zdi a dál po pěšině do blízké chatové osady. Po dalších zhruba 50-ti m, u nepřehlédnutelné honosné rezidence s kurtem a bazénem, se dáte vpravo podél jejího plotu a po pěšině dolů k Lesnímu jezu. Obcházka je dlouhá asi 300m, myslím, že se zabloudit nedá. Od Lesního jezu vede podél vody úzká pěšina. V létě zarůstá v několika úsecích travou, ale projít se dá. Odměnou vám budou krásné, na jaře světle zelené, travnaté břehy lákající k posezení a línému pozorování, jak řeka plyne peřejnatým kamenitým korytem. V místech, kde procházíte okolo dřevěných chatek, mám pro vás další nabídku k výletu do zajímavých míst v okolí řeky Sázavy. Asi 1km nad vámi,po cestě lesem proti proudu potoka, je ves Prosečnice se železniční zastávkou. Ta je výchozím místem do Hornopožárských lesů. Místa ukrytá v tomto rozlehlém území - vyhlídka Panská skála, rezervace Grybla, lovecký zámeček arcivévody Františka Ferdinanda d´Este Horní Požáry či Vlčí rokle vám budou spravedlivou odměnou za vaši námahu a čas.

A jsme zpátky u řeky. Úzká pěšina sleduje její břeh a prochází kolem starých lomů. Na dohled máte jez Pěnkava. Cesta se před elektrárnou vzdaluje od řeky až na silnici z Prosečnice do Krhanic. Po silnici se dáte asi tak 300m a za posledním domkem před křižovatkou odbočíte vpravo. Projdete okolo OÚNZ až k náhonu elektrárny nad řekou. Již od silnice vidíte 100m před sebou mostek přes náhon. Podél náhonu vpravo - asi 50m - se přiblížíte těsně k elektrárně. Z náhonu je zde vyveden 4m vysoký přepad přímo nad jezem Pěnkava. Hezké místo s pohledem na řeku. Pokud by jste šli podél náhonu proti jeho proudu, široká cesta vás po 1km dovede až na Kaňov. Vzhledem k tomu, že jez na Kaňově je možno v létě přejít, je jedno, který břeh si k další cestě vyberete. Pokud si ovšem nechcete máčet nohy, musíte silniční most v Krhanicích přejít, sejít po schodech na již zmíněnou asfaltku a dál pokračovat po levém břehu řeky.

Asfaltka most podchází a po 100m končí - zde stával starý most. Dál vede úzká pěšina kolem domku převozníka. Pod malým jezem je řečiště sevřeno kameny do úzkého průplavu, ve kterém se vytvářejí peřeje. K jezu na Kaňově je to podél vody asi 1km. Jez je jako stvořený k zastávce. Dá se pohodlně přecházet přes šlajsnu, posedět na žulových stěnách při březích. Sílu vody můžete vyzkoušet ponořením se do více jak dvoumetrového přepadu jezu a nechat se bičovat proudem. Ti odvážnější mohou vyzkoušet, jak se plave v náhonu. Překvapivě rychle vás jeho proud donese až na Pěnkavy. Nezapomeňte ovšem včas před elektrárnou vylézt.

Cesta dál pokračuje po levém břehu řeky. Na dohled je Brejlov. Dřív zde stával mlýn, dnes se rozsáhlé stavení změnilo ve stejnojmenné rekreační středisko. Je ovšem nutné ho obejít. Když jste tak 50m před Brejlovem, dejte se šikmo vpravo nahoru do nízké stráně. Vyjdete na louku se dvěma novými domky a po polní cestě se dáte vlevo k plotu rekreačního střediska a na silnici Lešany - Týnec. Silnice je vzdálena od řeky asi 70m. Za ostrou levotočivou zatáčkou odbočuje ze silnice vlevo široká polní cesta k chatové osadě vzdálené asi 50m. Před první chatkou se dáte vlevo po pěšině dolů k řece. Tím jste se dostali těsně za bývalý mlýn. Myslím, že obcházka mlýna v délce asi 200m není složitá a není třeba se obávat, že zbloudíte.

Dál pokračujete pěšinou a na dohled máte další mlýn - Chrást. Stavení je staré a zanedbané, ani nevím, k jakému účelu dnes slouží. Snad se dnes najde někdo, kdo starému mlýnu vrátí jeho dřívější vzhled. Před mlýnem stojí jez s mohutnou šlajsnou, při jarní vodě je její sjetí opravdu zážitkem. Řečiště je plné velkých kamenů, při plavbě je nutná zvýšená opatrnost. Podél řeky vede široká cesta. Staré akáty se dnes kácí a břeh dostává nový vzhled. Když máte na dohled na pravém břehu řeky velkou bílou budovu s červenou střechou - kulturní dům v Týnci - cesta podél chatové osady náhle končí před plotem pozemku. Naštěstí byl ponechán podél plotu asi 20m dlouhý průchod na silnici do Týnce. Ta vás dovede po 1km do centra městečka k silničnímu mostu přes řeku. Jistě nepřehlédnete vlevo nad řekou architektonicky zajímavou kruhovou vilu továrníka Janečka - bývalého majitele továrny Jawa. Nejstarší část Týnce je přímo před vámi.

Týnec je turistickým centrem dolního Posázaví. U mostu přes řeku je otevřeno nové informační a vodácké středisko (tel.,fax 0301/901 460). Je obvyklým místem pro začátek plavby po řece a to až do Pikovic. Plavba má délku 17km a pro její uskutečnění vám zde půjčí vše potřebné. Nezničitelnou umělohmotnou kánoj si v Pikovicích od vás samy vyzvednou a odvezou. Sjetí tohoto úseku mohu jen doporučit, patří k těm nejhezčím na celém toku řeky. Ve městě stojí dále za pozornost románská rotunda z 11.st. přiléhající ke gotické věži hradu ze 13.st. Před mladší gotickou budovou byly odkryty základy románského paláce. Objekt hradu slouží jako městské muzeum se stálou expozicí týnecké kameniny a archeologických nálezů z okolí města. Z věže hradu je krásný výhled na město a do údolí Sázavy. Autobusové a vlakové nádraží je vpravo za řekou. Čerčany jsou vzdáleny 4 zastávky vlakem, do Benešova na zámek Konopiště to máte asi 20min autobusem.

část třetí
TÝNEC nad SÁZAVOU - POŘÍČÍ nad SÁZAVOU

délka trasy - 12 až 15 km
V rámci cesty proti proudu řeky Sázavy je před námi její poslední část. Ta začíná v městečku Týnci nad Sázavou. Týnec je turistickým centrem dolního Posázaví. U mostu přes řeku je otevřeno nové informační a vodácké středisko (tel.,fax 0301/901 460). Zde je obvyklé místo pro začátek plavby po řece a to až do Pikovic. Plavba má délku 17km a pro její uskutečnění vám zde půjčí vše potřebné. Nezničitelnou umělohmotnou kánoj si v Pikovicích od vás vyzvednou a samy odvezou. Sjetí tohoto úseku mohu jen doporučit, patří k těm nejhezčím na celém toku řeky. Ze stavebních památek Týnce stojí za pozornost románská rotunda z 11.st. přiléhající ke gotické věži hradu ze 13.st. Před mladší gotickou budovou byly odkryty základy románského paláce. Objekt hradu slouží jako městské muzeum se stálou expozicí týnecké kameniny a archeologických nálezů z okolí města. Z věže hradu je krásný výhled na město a do údolí řeky Sázavy. Další architektonickou památkou je původně gotický kostel sv. Šimona a Judy a novorenesanční dům u Michnů se štíty a sgrafitovou výzdobou. Z Týnce je dobré spojení vlakem či autobusem do Prahy, Benešova na zámek Konopiště, Čerčan a do okolních obcí.

Počátek posledního úseku cesty je u vlakového a autobusového nádraží. Na Zbořený Kostelec - zříceninu hradu 3km od Týnce - můžete dojít buďto po silnici okolo jezu v Brodcích, nebo po M (modré t.z.) přes Holý vrch a dolů po Č k řece. Vysoko nad její hladinou, na ostrohu nad ústím Kamenického potoka do Sázavy, stával v 15.st. mohutný hrad. Roku 1467 byl však vojskem Jiřího z Poděbrad obležen, dobyt a rozbořen. V areálu zříceniny jsou patrné zbytky brány, vysoké zdivo paláce se třemi mohutnými pilíři, zdi budovy na severní straně a zbytek okrouhlé věže. Zajímavé jsou výhledy do údolí řeky Sázavy. Areál zříceniny hradu je součástí přírodní rezervace Čížov, chránící zachovalé lesní porosty teplomilných doubrav a květnatých bučin na pravém členitém břehu meandru Sázavy.

Jdeme dál stále po Č. Řeka pomalu proudí mělkým údolím pod Kosteleckými lesy. Šest kilometrů dlouhé údolí má tichý osamělý ráz. Břehy převážně lemují louky. Jednou z mála staveb je raně gotický kostel sv. Bartoloměje ze 13.st. poblíž osady Ledce. Pohodový dojem z cesty otevřenou krajinou naruší až první chatky jako předzvěst obce Nespeky. Zde Č opouští břeh řeky a dál jdete po neznačených cestách. Na jinak líném proudu řeky jsou dva jezy, v Nespekách a v Městečku. Přes chatové osady vás cesta dovede až k mostu v obci Poříčí nad Sázavou. Z mostu vidíte na levém břehu románský kostel sv. Havla ze 13.století. Vzácnou historickou památkou obce je románský kostel sv. Petra a Pavla z poloviny 12.století. Kostel se nachází na pravém břehu řeky, nedaleko od železniční stanice.

Jako tip na další výlet do okolí Poříčí doporučuji 10km dlouhé údolí Konopišťského potoka, zvané Měsíční, s romantickými strmými skalnatými stráněmi. Zde na počátku 20.st. vznikaly první trampské osady. Po Č proti proudu potoka dojdete ke Konopišťskému rybníku pod zámkem Konopiště.

Zde v Poříčí nad Sázavou, na konci třetího úseku cesty, se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost a přeji šťastnou cestu. Zase někdy s Moskytem - průvodcem vašich cest - nashledanou.

Významná místa:
Davle
vyhlídka Třeštibok
Posázavská stezka
kamenný viadukt Žampach
Jílové u Prahy
Hornopožárský les
Týnec nad Sázavou
zřícenina Zbořený Kostelec
Poříčí nad Sázavou

mapa KČT č. 40 1 : 50 000

Další články na podobné téma: 

Poslední komentáře

Odkazy

Retrofoto.net
historické fotografie
Zdeněk Mikšík
fotografie - camera obscura
Leoš Drahota
fotografie
Jenda Mikšík
fotografie a film
Muzeum Bojkovska
národopisné muzeum Slovácka
Moskyt - nordic walking
Moskyt - nordic walking

Král Šumavy – Kanálem cestou necestou
Již potřetí se v novém článku vracíme k pašerákovi a převaděči, který si za své působení na státní hranici vysloužil...
Vody prostá Hostivařská přehrada
Jedno z nejpopulárnějších rekreačních center hlavního města letos nebude Pražanům k dispozici. Hostivařská přehrada,...
Nadrozměrný val v Kopańcu
Za tajemstvím neobvyklého kamenného objektu se Moskyt rozhodl putovat až do polské země. O původu žádného podobně...
Indie – Ladakh
Do tzv. Malého Tibetu, jak se bývalému království Ladakh také přezdívá, mě dostala náhoda. Původně plánovanou letní...