Obora bílých jelenů

V Žehušicích ležících severně od Čáslavi je možné zblízka si prohlédnout jedno z mála stád bílých jelenů na světě.

Přesně v 10:00 hod. nám správce plotem obehnané obory, skryté za chátrajícím zámkem, otevírá bránu. Platíme rozumné vstupné a přesunujeme se kousek dál k dřevěné ohradě, kde na nás již nedočkavě čeká malé tzv. předváděcí stádo bílých i hnědých jelenů. Ano, oni na nás opravdu doslova čekají. Přecházejí za plaňkami plotu a zvědavě si nás prohlížejí, přestože za sebou mají velký výběh plný vzrostlých stromů, v kterém by se nám v pohodě beze stop ztratili. Je pravda, že čekají především na krmení, které jsou zvyklí dostávat právě tady a v tuto hodinu. Někteří si ale přinesené potravy vůbec nevšímají a mnohem víc je evidentně zajímají přihlížející lidé. Ve stádě jsou statní čtrnácteráci, laně i mladí dvoubarevní koloušci. Hlavní část populace zdejších jelenů se přitom pohybuje volně po celé oboře a není asi tak úplně jednoduché je spatřit.

250 hektarová obora u zámku v Žehušicích vznikla vysušením velkého rybníka hrabětem Matyášem Thun-Hohensteinem v roce 1826. Tou dobou dostal Thun darem od hraběte Josefa Kinského z Chlumce nad Cidlinou malé stádo bílých jelenů, které se mělo stát ozdobou této jeho nové obory. Do Evropy byli bílý jeleni dovezeni pravděpodobně z Persie či od některého z maharádžů v Kašmíru někdy v roce 1780. Nejedná se o albíny, ale o vzácný samostatný druh tzv. leucínů. Mají výrazné světle modré oči, vysoko nasazené paroží a na zimu se halí do smetanově bílé, husté hřívy.

V Čechách byla původně chována čtyři stáda bílých jelenů v oborách čtyř šlechtických rodů. Všechna kromě žehušického však postupně vyhynula. Po několika desítkách let se však i tady objevily problémy. Zvěř začala kvůli malé genetické pestrosti degenerovat a vymírat. Vzácné bílé jeleny nakonec musel zachránit divoký jelen evropský. Křížením s naší hnědou formou této spárkaté zvěře stádo získalo novou zdravou krev a v oboře se začali rodit bílý i hnědí kolouši. V roce 1920 byla panská obora v Žehušicích vyhlášena státní přírodní rezervací. Další nepříjemnosti ale nastaly po 2. světové válce. Zanedbání pastvin, cizopasníci přenesení na jeleny z muflonů a konkurenční velmi hladoví černí daňci oslabili fyzickou kondici a odolnost stáda. Jeleni trpěli nemocemi a podvýživou, počet zvěře klesl na pouhých 30 kusů a byla ohrožena samotná existence leucínů u nás. Obora musela být v roce 1973 oplocena, stádo izolováno a v nedalekých Žlebech byl založen doplňující chov. Dnes je bílých jelenů v Žehušické oboře asi 130 kusů a daří se jim zdá se dobře. Zvířata pocházející odněkud od Himálaje tak přes všechny nesnáze nakonec našla domov v české kotlině. V ohrožení je v současné době naopak kdysi honosný zámek Thunů, postavený kolem roku 1679, i sousedící zámecký park.

Cesta vedoucí oborou, doplněná naučnými cedulemi, nás od jelenů přivedla k výběhu černé zvěře se statným kancem, k voliéře s bažanty a nakonec i do jakési klubovny s vystavenými trofejemi. Zbyla mi chvilka času a tak jsem se sám vrátil k výběhu bílých jelenů. Byli pryč! Až po dlouhém rozhlížení jsem v dálce uviděl paroží a hlavu jelena odpočívajícího v trávě ve stínu rozložitých stromů. Smířil jsem se s tím, že žádnou fotku dnes už neudělám. Moje přítomnost však zřejmě u jelenů vyvolala zvědavost a tak si mě po chvíli přece jen dva bílý krasavci přišli prohlédnout. Stáli tiše pár metrů od plotu a upřeně se na mě dívali svýma ledově modrýma očima. V tichu opuštěného lesa to byl skoro magický okamžik. Párkrát jsem zmáčknul spoušť a pak odešel ven z jejich hájemství.

Oboru v Žehušicích obývá kromě jelenů, daňků skvrnitých a divokých prasat i ledňáček, puštík obecný, dudek, holub doupňák a další vzácní opeřenci. Roste tu mnoho velmi starých chráněných dubů, jilmů, lip a jasanů pod kterými kvete řada řídce se vyskytujících rostlin. Je to místo jako stvořené pro nenáročný, krátký, ale poučný rodinný výlet.

Obora je otevřena denně od 15.4. do 15.10. v 10.00 na hodinovou prohlídku.

Vstupné:
Dospělí 40,- Kč
Děti do 12 let 20,- Kč
Důchodci, studenti 20,- Kč
fotografování 20,- Kč / ks
filmování 40,- Kč / ks

Poslední komentáře

Odkazy

Retrofoto.net
historické fotografie
Zdeněk Mikšík
fotografie - camera obscura
Leoš Drahota
fotografie
Jenda Mikšík
fotografie a film
Muzeum Bojkovska
národopisné muzeum Slovácka
Moskyt - nordic walking
Moskyt - nordic walking

Poprvé
Moje úplně první velká výprava bez starostlivého dohledu rodičů se uskutečnila již strašně dávno. Jejím cílem byla...
Pekelník Trenck
V brněnské Kapucínské hrobce odpočívá v prosklené rakvi mumie jednoho z nezapomenutelných válečníků, jehož život byl...
Noc v Pohádce
Vyprovokováni Michalovým elektronickým selháním u polorozbořeného statku Pohádka na Šumavě (článek: Tajemná místa...
Naše šibenice 5 - Ze smolných knih
5. část seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na...