Obora bílých jelenů

V Žehušicích ležících severně od Čáslavi je možné zblízka si prohlédnout jedno z mála stád bílých jelenů na světě.

Přesně v 10:00 hod. nám správce plotem obehnané obory, skryté za chátrajícím zámkem, otevírá bránu. Platíme rozumné vstupné a přesunujeme se kousek dál k dřevěné ohradě, kde na nás již nedočkavě čeká malé tzv. předváděcí stádo bílých i hnědých jelenů. Ano, oni na nás opravdu doslova čekají. Přecházejí za plaňkami plotu a zvědavě si nás prohlížejí, přestože za sebou mají velký výběh plný vzrostlých stromů, v kterém by se nám v pohodě beze stop ztratili. Je pravda, že čekají především na krmení, které jsou zvyklí dostávat právě tady a v tuto hodinu. Někteří si ale přinesené potravy vůbec nevšímají a mnohem víc je evidentně zajímají přihlížející lidé. Ve stádě jsou statní čtrnácteráci, laně i mladí dvoubarevní koloušci. Hlavní část populace zdejších jelenů se přitom pohybuje volně po celé oboře a není asi tak úplně jednoduché je spatřit.

250 hektarová obora u zámku v Žehušicích vznikla vysušením velkého rybníka hrabětem Matyášem Thun-Hohensteinem v roce 1826. Tou dobou dostal Thun darem od hraběte Josefa Kinského z Chlumce nad Cidlinou malé stádo bílých jelenů, které se mělo stát ozdobou této jeho nové obory. Do Evropy byli bílý jeleni dovezeni pravděpodobně z Persie či od některého z maharádžů v Kašmíru někdy v roce 1780. Nejedná se o albíny, ale o vzácný samostatný druh tzv. leucínů. Mají výrazné světle modré oči, vysoko nasazené paroží a na zimu se halí do smetanově bílé, husté hřívy.

V Čechách byla původně chována čtyři stáda bílých jelenů v oborách čtyř šlechtických rodů. Všechna kromě žehušického však postupně vyhynula. Po několika desítkách let se však i tady objevily problémy. Zvěř začala kvůli malé genetické pestrosti degenerovat a vymírat. Vzácné bílé jeleny nakonec musel zachránit divoký jelen evropský. Křížením s naší hnědou formou této spárkaté zvěře stádo získalo novou zdravou krev a v oboře se začali rodit bílý i hnědí kolouši. V roce 1920 byla panská obora v Žehušicích vyhlášena státní přírodní rezervací. Další nepříjemnosti ale nastaly po 2. světové válce. Zanedbání pastvin, cizopasníci přenesení na jeleny z muflonů a konkurenční velmi hladoví černí daňci oslabili fyzickou kondici a odolnost stáda. Jeleni trpěli nemocemi a podvýživou, počet zvěře klesl na pouhých 30 kusů a byla ohrožena samotná existence leucínů u nás. Obora musela být v roce 1973 oplocena, stádo izolováno a v nedalekých Žlebech byl založen doplňující chov. Dnes je bílých jelenů v Žehušické oboře asi 130 kusů a daří se jim zdá se dobře. Zvířata pocházející odněkud od Himálaje tak přes všechny nesnáze nakonec našla domov v české kotlině. V ohrožení je v současné době naopak kdysi honosný zámek Thunů, postavený kolem roku 1679, i sousedící zámecký park.

Cesta vedoucí oborou, doplněná naučnými cedulemi, nás od jelenů přivedla k výběhu černé zvěře se statným kancem, k voliéře s bažanty a nakonec i do jakési klubovny s vystavenými trofejemi. Zbyla mi chvilka času a tak jsem se sám vrátil k výběhu bílých jelenů. Byli pryč! Až po dlouhém rozhlížení jsem v dálce uviděl paroží a hlavu jelena odpočívajícího v trávě ve stínu rozložitých stromů. Smířil jsem se s tím, že žádnou fotku dnes už neudělám. Moje přítomnost však zřejmě u jelenů vyvolala zvědavost a tak si mě po chvíli přece jen dva bílý krasavci přišli prohlédnout. Stáli tiše pár metrů od plotu a upřeně se na mě dívali svýma ledově modrýma očima. V tichu opuštěného lesa to byl skoro magický okamžik. Párkrát jsem zmáčknul spoušť a pak odešel ven z jejich hájemství.

Oboru v Žehušicích obývá kromě jelenů, daňků skvrnitých a divokých prasat i ledňáček, puštík obecný, dudek, holub doupňák a další vzácní opeřenci. Roste tu mnoho velmi starých chráněných dubů, jilmů, lip a jasanů pod kterými kvete řada řídce se vyskytujících rostlin. Je to místo jako stvořené pro nenáročný, krátký, ale poučný rodinný výlet.

Obora je otevřena denně od 15.4. do 15.10. v 10.00 na hodinovou prohlídku.

Vstupné:
Dospělí 40,- Kč
Děti do 12 let 20,- Kč
Důchodci, studenti 20,- Kč
fotografování 20,- Kč / ks
filmování 40,- Kč / ks

Poslední komentáře

Odkazy

Retrofoto.net
historické fotografie
Zdeněk Mikšík
fotografie - camera obscura
Leoš Drahota
fotografie
Jenda Mikšík
fotografie a film
Muzeum Bojkovska
národopisné muzeum Slovácka
Moskyt - nordic walking
Moskyt - nordic walking

Prokletá Zvonice
Na skalnatém vršku, nedaleko Černoviček na Kladensku je spoustu kamení, křovin, mladých stromků a klíšťat. Stojí tu ale...
Pohanští obři na Šumavě
Pohanští obři - Heidenmicheln, Pohanské kameny - Heidensteine, Slunovratové kameny - Sonnwendsteine, Obětní kameny -...
Starý hrnec v Českém Ráji
Pravěká rituální a mystická minulost je dnes připisována téměř každému kameni neobvyklého tvaru nebo polohy. Těch...
Milíčovský Lesatáta
Je to téměř neuvěřitelné, ale podařilo se mi na území našeho hlavního města vypátrat přítomnost unikátního tvora. Jeho...