Netradiční botanická zahrada

Malebné historické městečko Štramberk je známé mnoha svými zajímavostmi a dominantami. Nad městem stojí hrad Štramberk se svou typickou a nepřehlédnutelnou věží zvanou Štramberská Trúba. Na náměstí se z nejrůznějších pekáren line vůně místní perníkové speciality Štramberských uší. Kousek od centra se v lese nalézá chráněná přírodní památka - jeskyně Šipka. Celé město je navíc plné zajímavých staveb zejména lidové architektury. Možná trochu ve stínu všech těchto zajímavostí se zde nachází neméně zajímavá Botanická zahrada a arboretum Štramberk.
Stramberk - botanicka zahrada
Pohled na botanickou zahradu a arboretum ve Štramberku
Pohled na botanickou zahradu a arboretum ve Štramberku
Jezírko s lekníny

Botanická zahrada a arboretum Štramberk se nachází v bývalém vápencovém lomu na okraji města Štramberku. Těžba zde probíhala do 20. let minulého století. Později sloužil prostor jako skládka odpadu a následně zde bylo zbudováno fotbalové hřiště. V 90. letech 20. století se o lokalitu bývalého lomu začal zajímat biolog Petr Pavlík se záměrem zřídit zde botanickou zahradu.

Dlouhá léta práce vedla k vytvoření dnešní úhledné podoby botanické zahrady, která je zejména po stránce flory a fauny rozmanitá a unikátní. Díky členitému terénu dna lomu se zde vyskytují jak suchomilné, tak mokřadní druhy rostlin v těsné blízkosti. Botanická zahrada a arboretum sestává z několika malých jezírek i skalek, samému středu zahrady dominuje uměle vytvořený kamenný labyrint symbolizující středomořskou krajinu. Je tomu tak proto, že díky lokálním štramberským podmínkám je zdejší lom z botanického hlediska považován za nejsevernější výběžek středomořského podnebí.

Návštěvníkům nabízí zahrada příjemnou procházku. Z vyznačených cest je možné pozorovat velké množství různorodých rostlin. Roste zde například přeslička různobarvá, ohrožený orobinec sítinovitý, kruštík bahenní či kriticky ohrožený keř zvaný židoviník německý.

Pozorní návštěvníci botanické zahrady mohou spatřit také mnoho živočichů. Na území zahrady již bylo zjištěno přes 1100 druhů motýlů. Kromě motýlů zde žije řada obojživelníků - například ropucha zelená, rosnička zelená, čolek obecný nebo čolek velký. Lom je útočištěm i pro spoustu dalších živočichů z třídy hmyzu, ptáků či savců. Žije zde saranče modrokřídlé, svižník polní, dlask tlustozobý nebo třeba plch lesní.

Na dně lomu se nachází také jeskyně. Ta byla poprvé objevena v roce 1896 dělníky lomu, kteří ji následně zasypali. Druhého objevení a odkrytí se jeskyně dočkala v roce 1999. Jeskyně je vertikálního charakteru. Vzhledem k době, kdy byla objevena, dostala název Pouťová. V roce 2007 byla naměřená vertikální délka jeskyně 55 metrů a její průměrný sklon 52°. Jeskyně je nadále prozkoumávána.

Botanická zahrada a arboretum Štramberk je rájem rostlin i živočichů. Nezbývá, než návštěvu této zajímavé přírodní lokality doporučit. Obzvláště spolu s prohlídkou přilehlého historického centra Štramberku jde o pěkný jednodenní výlet.

Kamenný labyrint
Lekníny na hladině jezírka
Pohled na část botanické zahrady z okolních skal
Jezírko
Bystrý návštěvník spatří nejednoho živočicha
V Botanické zahradě a arboretu Štramberk
V Botanické zahradě a arboretu Štramberk
Vážka
Čmelák
Rostliny v botanické zahradě
Rostliny v botanické zahradě
Bystrý návštěvník spatří nejednoho živočicha
Město Štramberk
Město Štramberk

Komentáře

Kamenárka je opravdu pěkná. Jen bych ještě možná poznamenala, že je tam možnost pro milovníky lezení, slaňování. Ty tam totiž v letních měsících nejde minout. Takže příznivci lezení máte také možnost ;). Je to pěkné místo k odpočinku. Každopádně nevím, jestli celý Štramberk s Kamenárkou lze ze jeden den stihnout. Teoreticky ano, ale je toho u nás více, než jen Trúba a historické centrum nebo jeskyně Šipka. Možná by bylo zajímavé navštívit i rozhlednu na Bílé hoře, a nebo zastavit se v městském pivovaru, a co třeba naštívit Kopřivnici a její 3 muzea? Námět pro příští článek? ;). Když už budete v Beskydech, pozvala bych Vás třeba na rozhlednu Čantoryji, která leží v Těšínských Beskydech na pomezí s Polskem. Přístup je na ní z obou zemí, z České strany například z obce Nýdek, z Polska z Ustruně a je z ní nádherný výhled k nám, do Polska i na Slovensko. Pokud k nám nepojedete autem, můžete využít vlakové a autobusové jízdní řády České republiky, i Polska . Přeji příjemné "výletování" a abyste si návštěvu v tom našem Slezsku hezky užili :)

Poslední komentáře

Odkazy

Retrofoto.net
historické fotografie
Zdeněk Mikšík
fotografie - camera obscura
Leoš Drahota
fotografie
Jenda Mikšík
fotografie a film
Muzeum Bojkovska
národopisné muzeum Slovácka
Moskyt - nordic walking
Moskyt - nordic walking

Tři kostely
Tři různé kostely, tři staré příběhy a tři výjimečné unikáty. Ten první je mimořádný tím, jak byl postaven a v...
Naše šibenice 16 - Novodobé věšení
Závěrečná část seriálu o českých šibenicích. Závěrečná a bohužel asi i nejsmutnější. Pojednává totiž také o dobách, kdy...
"Asi půl druhého kilometru za Rehberskou vsí, směrem k jihozápadu tekou vody průplavu, spojujícího Vydru s Kiemelnou....
Naše šibenice 15 - Miłków
15. část seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na...