Klášterec nad Orlicí

Ve východních Čechách, v údolí Divoké Orlice nedaleko polských hranic leží na středověké zemské stezce do Kladska malá obec Klášterec nad Orlicí. Už v bule papeže Bonifáce VIII. z roku 1295 je první zmínka o zdejším klášteře cyriáků.

Dnes již klášter neexistuje, byl srovnán se zemí husity v roce 1421. Všichni mniši byli brutálně pobiti. Němým svědkem této dávné tragédie je 600 let starý jasan,jehož znetvořená kůra byla podle legendy způsobena omotanými střevy zabitých řeholníků. Klášter nyní připomínají pouze základy zdí objevené na místě dnešního hřbitova.

Jedinou dodnes dochovanou stavbou je kostel Nejsvětější Trojice Boží. Pod jeho vnější fasádou byly roku 1955 v asi pětimetrové výšce objeveny záhadné kresby postav s podivnými útvary na hlavách a s jakýmisi „ocasy". Jednalo se o kresby čertů, rytířů nebo o hanlivé vyobrazení mnichů husity? Nebo šlo o něco úplně jiného? Význam kreseb se zatím nikomu nepodařilo vysvětlit. Ani to, kdy byly vytvořeny, proč byly umístěny na církevní stavbu, ani proč je nedala katolická církev ihned odstranit. Uvnitř kostela byl na vítězném oblouku restaurátory objeven nápis následujícího znění:"Chrám tento Nejsv. a nerozdílné Trojice Boží vystavěn jest v Létu 453 od Narození Božiho." Pokud je letopočet uveden správně, jednalo by se o nejstarší křesťanský stánek v Čechách, i když samozřejmě ne v této dochované architektonické podobě. Mohlo by zde jít o vliv věrozvěstů z okruhu sv. Martina z Panonie nebo o působení iroskotských křesťanských misií, přicházejících na naše území ze severu. V předkřesťanských dobách zde patrně stávala pohanská svatyně, což byl pravděpodobně důvod zájmu prvních misionářů. Někde pod podlahou nebo ve zdivu kostela je údajně zazděn starý pohanský obětní oltář. V okolí stavby byly vykopány hliněné popelnice z žárového pohřebiště. Na místě bývalého kláštera lidé objevili kamennou hlavu neznámého původu bez dolní čelisti, která je dnes zazděna do hřbitovní zdi. Dle senzibilů vyzařuje jakousi energii. Pod klášterem vyvěral kdysi i léčivý pramen.

Klášterec nad Orlicí je velmi krásné a tajemné místo, kde byl podle místní kroniky zaznamenán i výskyt kruhů v obilí. Zdali tyto jevy nějak souvisí s kresbami postav na kostele, se můžeme jen domnívat.

Rubrika: 

Komentáře

Dobrý den. O tomto kostele byl natočen dokument nebo reportáž pravděpodobně Českou televizí. Nevíte o něm něco? případně zda někde k sehnání?

Malůvky na zdi jsou asi dost staré,patrně jde víceméně o schematické naznačení postav a ne žádně umělecké nebo fotograficky věrné malby.Na linku http://www.hrdelnipravo.cz/popraviste/milevsko.html obr.Poprava oběšením v Milevsku je vidět starou malbu s poněkud vyšší úrovni.Zde si všimneme kata-má meč a za ním patrně jeho pacholka.Oba mají něco na pokrývkách hlav...co asi? I dnes se občas nosí jako ozdoba ptačí peří.Pak jestli si vzpomeneme z hradů a kostelů na středověké malby,mnohé jsou dost neumělé a některé svým ztvárněním vyjadřují nějakou symboliku,třeba nadřízenost a podřízenost osob.Rozhodně bych tady nehledal Marťany :-) ,spíš tu bude nějaká spojitost s dávnymi vztahy.

Poslední komentáře

Odkazy

Retrofoto.net
historické fotografie
Zdeněk Mikšík
fotografie - camera obscura
Leoš Drahota
fotografie
Jenda Mikšík
fotografie a film
Muzeum Bojkovska
národopisné muzeum Slovácka
Moskyt - nordic walking
Moskyt - nordic walking

Javoříčko
Tento kopec, ač na první pohled zcela obyčejný, skrývá ve svých útrobách množství prostor. I relativně blízké okolí je...
Zimující netopýři
Ze štoly k nám přicházel podivný zvuk. Netrvalo to dlouho, naše baterky prořízly temnotu a proti nám vyjel nějaký...
Artefakty vyhnání z Českého lesa
Jsou u nás oblasti, kde nikdy nebylo úplně snadné žít a hospodařit. Hory a vrchoviny obklopující naše území nabízejí...
Cestovatelský festival Kolem světa se koná každý rok v Praze, Brně a Ostravě a organizuje jej cestovatel a fotograf...