Král Šumavy – Kanálem cestou necestou

Již potřetí se v novém článku vracíme k pašerákovi a převaděči, který si za své působení na státní hranici vysloužil neoficiální titul Král Šumavy. Tentokrát se věnujeme především podrobnému topografickému popisu trasy, kterou Kilián Nowotny vodil své „klienty“ ven z nesvobodného Československa.

Trasu Krále Šumavy, tzv. Kanál 54 pro nás osobně prošel, zmapoval a popsal pan Jindřich Čížek, za což mu patří náš velký obdiv a poděkování.

Křižovatka U Sloupů - výchozí bod - Loc: 49°3'47.224"N, 13°44'14.835"E. Kilián přebíral uprchlíky v chalupě Josefa Peka, nebo v hospodě, které byly přibližně proti vchodu do bývalých kasáren a vydal se směrem k Vimperku. Odbočíme na starou silnici, podél kasáren - Loc: 49°3'44.599"N, 13°44'23.575"E. Asi po 300 metrech, na konci kasáren, odbočíme vpravo na lesní cestu. Nyní je zde směrovka "Lyžařská běžecká stopa Vimperk - Šindlov - Loc: 49°3'41.108"N, 13°44'36.082"E. Okolo plotu bývalých kasáren se dostaneme k jejich zadnímu vchodu. Vede k němu panelová cesta, která se rozdvojuje. Nyní si můžeme vybrat, kterou cestou jít. Kilián používal obě. Ta používanější je vpravo a vede prakticky po vrstevnici - Loc: 49°3'22.745"N, 13°44'15.258"E.

Cesta vlevo klesá k Volyňce, vede podél železniční trati Vimperk - Lipka a od bývalé zastávky stoupá k rozcestí V Lovčím - Loc: 49°3'22.745"N, 13°44'15.258"E, ke které se dostaneme i horní cestou, která je značená, jako již zmiňovaná lyžařská běžecká stopa. Z křižovatky pokračujeme dále podél Medvědího potoka. Asi po třičtvrtě kilometru se dostaneme k rozcestí - Loc: 49°2'17.62"N, 13°42'9.82"E, kde se zprava připojuje modrá turistická značka. Pokračujeme rovně po modré kolem Brložského jezírka - Loc: 49°2'4.234"N, 13°41'42.979"E, a stoupáme do sedla V Srnčím, Loc: 49°1'26.656"N, 13°42'16.463"E, stále po modré. V Srnčím se připojuje žlutá turistická značka. Asi po 300 metrech se dostaneme na rozcestí nad Michlovou Hutí - Loc: 49°1'18.533"N, 13°42'8.402"E.

Pokračujeme po žluté turistické značce k rozcestí Pod Kamennou - Loc: 49°1'20.533"N, 13°41'16.152"E. Po žluto-červeném značení pokračujeme k Šindlovu. Na kraji lesa - Loc: 49°1'19.656"N, 13°40'44.66"E odbočíme na neznačenou zpevněnou cestu vlevo. Asi po 1 km se otevře po pravé straně výhled na Borová Lada a Nový Svět - Loc: 49°0'43.367"N, 13°40'31.835"E. V těchto místech odbočíme kolmo vpravo. (Po levé straně vede lesní cesta do sedla mezi Kamennou a Bukovcem.)

Cesta k Novému světu je téměř neznatelná. Louka slouží jako pastvina a je obehnána elektrickým ohradníkem. Sejdeme do Nového Světa na silnici Borová Lada - Šindlov - Loc: 49°0'39.194"N, 13°40'6.936"E - a vydáme se vpravo k Šindlovu. Asi po 100 metrech - Loc: 49°0'43.836"N, 13°40'5.04"E, začínal Kiliánův "přechod močálu". Zamířil severozápadním směrem přes slať a vyšel z ní u odbočky k Janské hoře. Vydat se po jeho stopách v současnosti nelze. Můžeme sice dojít po louce k Vydřímu potoku, ale za ním začíná I. zóna národního parku - vstup není možný. (Mimochodem žádný močál tam není, jenom rašeliniště, ve kterém se nikdo neutopí, maximálně nabere vodu do bot.)

Obejdeme tedy slať po silnici na Šindlov - Loc: 49°1'34.175"N, 13°40'0.545"E. Na křižovatce zahneme doleva, po žluté značce dojdeme na Nové Hutě, Polesí - Loc: 49°1'31.779"N, 13°39'10.378"E. odbočíme vlevo po zelené značce dojdeme k odbočce na Janskou horu - Loc: 49°1'8.083"N, 13°39'11.214"E. Pod Janskou horou - Loc: 49°0'35.088"N, 13°38'19.33"E se cesta rozdvojuje, odbočíme vlevo. Projdeme kolem zimoviště pro vysokou zvěř - Loc: 49°0'23.765"N, 13°38'3.885"E. Blížíme se k Františkovu, ke skalnímu útvaru Biertopf - Pivní hrnec. Přes Františkov lze přejít několika cestami:

A) - Loc: 49°0'9.908"N, 13°37'42.409"E - zde odbočit vlevo a po 300 metrech prudkého klesání se dostaneme na silnici Kvilda - Borová Lada, přebrodit přes Vltavu a po okraji lesa k pomníčku převaděčům - Loc: 49°0'0.456"N, 13°37'21.011"E.
B) - Loc: 49°0'10.857"N, 13°37'45.927"E přibližně v těchto místech jsou po levé straně patrné zbytky staré stezky, která obcházela Biertopf a ústila na silnici, u odbočky k Penzionu Františkov - Loc: 49°0'6.568"N, 13°37'23.009"E.
C) - Projdeme dále kolem seníku a za křižovatkou - Loc: 49°0'21.969"N, 13°37'0.136"E - projdeme lesem přes potok Olšinka do míst bývalé papírny - Loc: 49°0'14.964"N, 13°36'48.517"E.
D) - Na výše zmíněné křižovatce - Loc: 49°0'21.969"N, 13°37'0.136"E - odbočíme vlevo a kolem Penzionu Františkov sejdeme na silnici Kvilda - Borová Lada, (Tato varianta je turisticky nejschůdnější).

- Na Františkově přejdeme můstek přes Vltavu, kolem pomníčku do lesa. Doprava vede již téměř neznatelná cesta - Loc: 48°59'59.187"N, 13°37'12.384"E. Po ní asi po 500 metrech dojdeme na křižovatku - Loc: 49°0'6.549"N, 13°36'48.947"E - a odbočíme vlevo do kopce. Přejdeme asfaltovanou silničku - Loc: 48°59'54.202"N, 13°36'45.549"E - a stoupáme šikmo podél Stolové hory. - Schůdnější cesta z Františkova: po silnici směrem na Kvildu, přes penzionem Panský dům odbočíme vlevo na stoupající lesní cestu - Loc: 49°0'13.008"N, 13°36'58.219"E - a po ní vystoupáme k silničce - Loc: 48°59'54.202"N, 13°36'45.549".

Po Stolovém hřbetu dojdeme na silnici Kvilda - Bučina - Loc: 48°58'40.832"N, 13°35'26.702"E (z Františkova je to zhruba 4 km). Přejdeme silnici a pokračujeme lesní cestou ke Stráži. U odbočky k Bučině - Loc: 48°58'26.701"N, 13°35'15.294"E - se napojíme na červenou turistickou značku a pokračujeme ke Stráži. Na rozcestí Pod Stráží - Loc: 48°58'25.213"N, 13°34'38.538"E - budeme na nejvyšším bodě trasy - 1285 metrů. Ze Stráže sejdeme na křižovatku se Strážní stezkou - Loc: 48°58'19.371"N, 13°34'6.04"E - a odbočíme šikmo vlevo, po modré turistické značce na přeshraniční stezku Pramen Vltavy-Sedmiskalí. Kilián v těchto místech pokračoval k hranici rovně, v návaznosti na Strážní stezku. Tato cesta je dodnes patrná, zpočátku je zpevněna kameny, ale poblíž hranice jsou poměrně nebezpezné bažiny a vývraty.

Po modré dojdeme na hranici - Loc: 48°57'58.453"N, 13°34'21.985"E - a odbočíme vpravo na stezku vedoucí od vrcholu Siebensteinfelsen. Po 700 metrech dojdeme k Reschbach Klause - Loc: 48°57'45.621"N, 13°33'50.087"E. V těchto místech CIC přebírala od Kiliána agenty.

Poznámka: GPS souřadnice nebyly získány z terénu, ale z turistické mapy http://www.mapy.cz

Na http://maps.google.cz/ je tato trasa také zanesena do mapy. Některé cesty tam nejsou zakresleny. Značky byly umísťovány do satelitní mapy, při zobrazení v klasické mapě je odchylka cca 10 metrů.

Odkaz: http://maps.google.cz/maps/ms?ie=UTF8&hl=cs&brcurrent=5,0,0&msa=0&msid=1...

Nakonec ještě unikátní záznam hlášení četnické stanice, pocházející z časů králova pašeráckého období.

Případ podloudného obchodu a veřejného násilí Kiliána Novotného ze Staré Hutě ze dne 27. ledna 1933 - hlášení četnické stanice Nezdice na Šumavě:

"Kilián Novotný spáchal čin tím způsobem, že v okamžiku, kdy se ve společnosti jeho druha, Jana Fastnera ze Staré Hutě čp. 94, střetl s četnickou hlídkou v chodbě domu Evarista Petličky v Pohorsku čp.42 a Fastner byl osloven strážmistrem Diblíkem, odrazil vší silou loktem praporčíka Fabriciuse, kterého tím udeřil do žaludku, způsobiv mu přechodnou bolest, a skočil k východu z chodby, kdež však na kluzkých a namrzlých schodech upadl, ale přesto, aniž by se vážně zranil, prchal dvorem na volné prostranství k nedalekému lesu, kdež ve tmě a mlze zmizel. Novotný byl pronásledován praporčíkem Fabriciusem, který však ho nedostihl, ježto pro bolest žaludku nemohl v běhu pokračovati.

Četnická hlídka přistihla jmenované právě v okamžiku, kdy tito vycházeli z bytu Evarista Petličky a chtěla zjistiti totožnost jmenovaných, ježto jí byli úplně neznámí, přičemž Novotný spáchal vylíčené násilí, aby se zachránil útěkem, a tak své zatčení překazil. Útokem neznámého muže na praporčíka Fabriciuse byl strážmistr Diblík upozorněn, že jde o nebezpečné individuum, a proto také rychlým a energickým zakročením zadržel druhého muže, v němž byl pak zjištěn Jan Fastner, který jest podloudníkem s cizozemským umělým sladidlem.

Také při osobní prohlídce u něho bylo nalezeno 1 kg cizozemského umělého sladidla. Dále u něj byl nalezen nůž upravený jako jednostranná dýka, a byl proto udán Okresnímu soudu v Kašperských Horách pro přestupek zbrojního patentu. Kromě toho bylo nalezeno v bytě pod schody Evarista Petličky ještě 2 kg cizozemského umělého sladidla, o němž tvrdil Fastner, že náleží muži, který uprchl a jehož jméno Fastner neprozradil. Fastner byl pak zatčen a ještě týž den dodán do vazby Okresního soudu v Kašperských Horách pod č.z. 17. Jak bylo během vyšetřování zjištěno, šlo v daném případě o dva odvážné a drzé podloudníky, kteří právě před příchodem četnické hlídky rozprodávali v bytě Evarista Petličky cizozemské sladidlo místním překupníkům a byli na odchodu k domovu."

Komentáře

Jsem domorodec z Vimperka a snad taky pamětník. Pocházím z Lažiště a osada Zábrdí byla rodiště stejně proslulého převaděče ,,Josefa Hasila", kterého si jako malý kluk pamatuju. Bylo o něm také něco napsáno, ale bylo to pokaždé takové polopravdy. Před nějakým časem přijel do Lažiště na hrob rodičů, byl místními dost nevybíravě poslán do pr-ele s tím, aby už sem nelez, že co lidí se kvůli němu dostalo do krininálu, no choval se dost neurvale, vyhrožoval kdekomu "že ho zastřelí, bude-li prozrazen". Žije někde na jižní Moravě se ženou Moravačkou, kterou si našel, když už přestal chodit někde v Americe. Popátrejte, je to taky legenda, o které se tady šířily obrovské fámy. Kovář Václav Vimperk 396..

Vojančil jsem na Šumave /1970/ v dané oblasti. Příběh převadečů mě velmi zajímal, ale nic kloudného z konkrétních míst jsem se nedozvěděl, až ve Vašem článku. Rád porovnávám skutečnosti minulosti se skutečností současnou. Vaše članky a popisy mě navedli a já trasu z Vimperka až na hranice /za hranice / přejdu tak nějak, tou pravou cestou. Chci navštívit i dům Killiana /JN/, pomník. Podle vasich zpráv jsem si udelal trasu za využití mapy z r.1952, prohlédnout bývalý RD p.Posla /na dané mapě je zaznamenán, ma P.c 226 ...prostě zavzpomínat.....proto Vám děkuji, kdy pomocí Vasich článků jsem se obeznámil s okolností krále. Přeji krásný den G

Dobrý den, můžu vědět z čeho pan Jindřich Čížek vycházel? Byl popis či mapa Kiliánovy trasy někde publikována?

Zdravím Vás,tak toto by mne taky zajímalo,ale to se asi tají!!

Velmi pěkně popsaná cesta, kterou bych chtěl takto někdy absolvovat. Pouze mám dotaz, zdali ten nebezpečný a zrádný močál na hranicích, kde se měli lidé topit a který je uváděn ve filmu Král Šumavy (namísto Chalupské slatě), nemohl být ten hraniční močál u pramene Vltavy, který popisujete v závěru, že tam Kilián pokračoval k hranici rovně (cesta je patrná, zpočátku zpevněna kameny, ale poblíž hranice jsou nebezpečné bažiny a vývraty?

Obrázek uživatele Leoš Drahota

Dobrý den, tím zrádným a nebezpečným močálem z filmu není myšleno žádné konkrétní rašeliniště. Jde jen o Kalčíkovu autorskou licenci. Žádný z močálů, poblíž kterého, nebo přes který vedla skutečná Kiliánova trasa, není tak nebezpečný, aby jej horalé nebo příslušníci ostrahy hranice nebyli schopni bez větších problémů překonat. Průchodnost toho výše zmíněného hraničního močálu byla navíc v těch dobách pravděpodobně lepší než dnes, neboť tudy vedla stará stezka. Jinak nás velmi těší, pokud jsme Vás i další čtenáře inspirovali k vlastnímu poznání kanálu 54. Mějte se fajn a co nejméně močálů na Vaší cestě.

Leoš Drahota bM

Dobrý den pane Drahoto, Moc Vám děkuji za promptní a fundovanou odpověď. Na léto se chystáme do této oblasti a přiznám, že kanál 54 mne začíná stále více absorbovat. Pěší trasa je popsaná perfektně a s danou GPS lokací snad ani nejde zabloudit. Po mapě jsem ji už přešel několikrát a znám ji už docela nazpaměť. Chtěl bych se Vás, jakožto znalce daného území zeptat, zdali by se trasa dala, třeba s nějakými menšími modifikacemi, projet na kole (předpoklad horské kolo, některé náročnější, kratší nesjízdné, popř. brodivé úseky přenášet, vytlačit, popř. objet). Vím, že na hranicích u pramenů Vltavy je kalamita, tudíž asi ta původní Kuliánova přímá cesta opravdu nesjízdná, nebo ani schůdná. Takže závěr asi objet od rozcestí Na strážní cestě po modré na hranici (tur. přechod Sedmiskalí?) a odtud doprava po červené až k Reschbach klause - místu předání/převzetí "zásilky"? Nebylo by např. možno projet na kole (horském) a zpracovat do GPS podobnou trasu kanálu 54 z Vimperka až k Rechsbach klause jako relativně náročnější ? To by mne též velmi lákalo se tohoto pokusu zúčastnit. Přiznám se, že už nejsem nejmladší a celé "pěšo" z Vimperka tam a do předpokládaného místa ubytování na Horské Kvildě bych asi nezvládl. Ale v Českém ráji, Jizerkách, Podkrkonoší a koneckonců i částečně v západních Krkonoších (zejména ale v Č. ráji a Podkrkonoší, jakožto rodák ze Železného Brodu, nyní bydlící v Jablonci n. N., podobné pionýrské cesty mám osobně vymapované - bohužel je mám jako GPS "uložené" pouze ve své hlavě, neboť manželka mi onehdá, když jsem si chtěl GPS pořídit, oznámila, že žádnou nepotřebuji, neboť ji mám v hlavě (mé trasy jsou vesměs mimo turisticky exploatované trasy a lokality, ale jsou s nimi plnohodnotné a je to nádhera, zejména z pohledu krajinné estetiky, spojené s šetrnou turistikou). Takže doufám, že jsem vás moc nezaskočil svým dotazem, děkuji za ty močály, i když na ty šumavské, a obzvláště Kiliánovy se docela těším. Ještě jednou Vám moc děkuji za velmi hezkou odpověď a rád budu toto téma sledovat nadále, chci říci, budu se těšit na Vaši další odpověď, či jakékoli komentáře na dané téma. Jinak máte moc hezký web, se zajímavými tématy, myslím, že již kdysi mne velmi zajímal článek o rýžování českých granátů, tuším někde u Dřemčic na potoce Žejdlík u nějakého propustku, kteroužto lokalitu popisujete jako velmi nadějné naleziště, ale "divokými" v současné době již zdevastované. To je velice smutné. Jako vystudovaný geolog jsem v těch místech ca v 70 tých letech pracoval, i když za jinými účely nežli prospekcí, ale tuto lokalitu jsem neznal. Znám jich několik v Podkrkonoší, při rozmezí s Českým rájem, teď se snažím jednu zkoumat čistě z osobního a neziskuchtivého zájmu. Je to vždy takové tajuplné a fascinující, spojit to s cyklo, někde nablížit autem, odtud vyrazit podle mapy "vypálené" do mozku, dorazit k cíli, vytáhnout z batohu rýžovací misku, cvičně provést prospekci a případné nálezy klidně vrátit přírodě ... A hlavně po sobě nezanechat stopy, pokochat se nádherami kraje a při návratu zpět to pak vyhodnotit večer u pivka v nějaké předzahrádce, nebo zahrádce, popř. doma na terásce u grilu. Ale, ale, to jsem se docela dosti "rozpovídal". Omlouvám se, ale Vaše reakce na můj dotaz mne docela lapila u srdce. Tak se mějte moc hezky, rád bych Vás tam na Šumavě u některého močálu, popř. i někdy a někde v Českém ráji i jinde v naší krásné krajinotvorné zemi, potkal. Vězte, že z hlediska poznání kanálu 54 jste mne doslova "nakopl". Zdravím Vás, Karel Brodský

Obrázek uživatele Leoš Drahota

Dobrý den pane Brodský, napište mi prosím svou e-mail adresu na tu mojí. Najdete ji v článku "O nás", kde jen (at) nahradíte zavináčem. Díky!

Leoš Drahota bM

zdravím, prošel jsem cestu od pomníčku ve Františkově až na čáru, mám to v GPS, cesta v poho, budete to chtít poslat? a díky za podklady od vás, ale v tom článku se souřadnicemi jsou dost nepřesnosti, tak jsem to chtěl projít a zaměřit a podařilo se
např:Kilián v těchto místech pokračoval k hranici rovně, v návaznosti na Strážní stezku.Tato cesta je dodnes patrná, zpočátku je zpevněna kameny, ale poblíž hranice jsou poměrně nebezpezné bažiny a vývraty,....je to cesta uplně v pohodě a najednou Vás překvapí hranice, dala by se projet i na kole

Obrázek uživatele Leoš Drahota

Vámi zaměřenou cestu mi prosím pošlete na e-mail. Přidám jí jako dodatek k tomuto článku. Můžete přidat i podrobnější poznatky z tohoto Vašeho pátrání či osobní dojmy. Díky!

Leoš Drahota bM

pošlu, cestu vynesu do mapy, pošlu souřadnice,atd..... a příští rok chci to vzít od Vimperka

Z dostupných koumentů a v článku popsané trasy jsem vytvořil trasu kanalu 54 kterou nabízím pro srovnání zde: http://www.mapy.cz/s/gRSB . Tuto trasu jsme prošli minulý týden, záznam pochodu je pro informaci zde: http://www.sports-tracker.com/workout/kratolu/5516... .

Postřehy k cestě: Pro větší autetnicitu je lepší postupovat přímo okolo medvědího potoka v údolí a nikoli po cestě. U Nového světa jsme zapoměli odbočit tedy jsme si cestu drobně protáhli. Ale dle mého názoru by v rámci autenticity bylo lépe zabočit směrem k silnici Nový Svět-Šindlov ještě dříve než na polní cestě, ale už v lese a snažit se co nejvíce vyhnout tehdejší osadě. I když v původních mapách tam současný pás lesa k silnici není viz: http://archiv.cbvk.cz/historicke_mapy/data/MA_606_... . Dále pak při sestupování k Františkovu hned za zatáčkou je opravdu ta pěšina neznatelná. Nenalezli jsme ji. Teprve až za dřevěnou stavbou a ostrou pravotočivou zatáčkou jsme se rozhodli sestupovat po mýtině dolu po levé straně obory až jsme na tuto cestu směrem k Františkovu narazili.

Za pomíkem převaděčům jsme stoupali po cestě podél potoka (cesta je po pravé straně potoka ve směru pochodu a není značena na mapy.cz), až na "křižovatku" s jinou lesní cestou. Tam jsme nezabočili doprava ale postupovali lesem stále kupředu západním směrem až jsme narazili a upravenou polní cestu nedaleko rozcestí a odtud pak dále k ubočí Vysokého stolce.

Jiank cesta je pěkně členitá a výstup ve sněhu a po zablácených cestách stojí za to.

Dnes, 25. 8 2015 cesta prakticky suchá. Až bude týden, dva pršet, bude tam vody do půli lýtek. Malíkovi z Kvildy tam utopili v r. 1949 motorku. Doteď tam někde odpočívá v rašelině.

Potvrzuji, cestiú jsem prosel dnes,, a nenasel jsem jedine sebemene nebezpecne misto, pohodlne az na hranici

Včera jsem s agentem prošel úsek od Hospody u Koubových (U Sloupů) přes sedlo mezi Kamennou a Bukovcem do Neugebau,
pak přes "močál" na cestu od Wiliama Fastnera. Tam jsme potkali Františka z Kladna, který úžasně popisoval trasu KANALU 54.
Vzali jsme to okolo Kameňáče do zatáčky pod Biertopfem, aby nás hlídka ve Franzestalu neviděla. Kryl nás les a tak jsme mohli pohodlně brodit. Voda nás příjemně osvěžila. Stoupáním jsme zvládli - jsme přece v kondici :-) Kolmo překračujeme židovu cestu ke Kufnerově pile. Zbýval poslední úsek, aby na cestě z Bučiny jsme počkali, až přejde hlídka, aby už byla cesta za svobodou volná. Úsek 20,3 km jsme zvládli (včetně zdržení s Františkem z Kladna) za 5:30. Náš cíl - hraniční patník 10/5. Nemyslete na cestu zpět - vodím jen jedním směrem - za svobodou :-) :-) :-) kilian.nowotny@email.cz

Poslední komentáře

Odkazy

Retrofoto.net
historické fotografie
Zdeněk Mikšík
fotografie - camera obscura
Leoš Drahota
fotografie
Jenda Mikšík
fotografie a film
Muzeum Bojkovska
národopisné muzeum Slovácka
Moskyt - nordic walking
Moskyt - nordic walking

Bludičky a modré plamínky
Ve slovanské mytologii nejsou jednoznačně definovány a rovněž i vědecký zájem o tento problém byl značný. Podle...
Naše šibenice 11 - Horní Slavkov
11. část seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na...
Džbánský buk se loučí
Ještě než stromy s jarem nasadí listí, vyrazil jsem na jihozápad od Slaného, abych se potěšil pohledem na buk, který má...
Sázavský klášter, Sázava
Klášter v Sázavě je známou historickou památkou naší země. Nachází se nedaleko od Prahy ve městě Sázava, a tak nabízí...