Pohanští obři na Šumavě

Pohanští obři - Heidenmicheln, Pohanské kameny - Heidensteine, Slunovratové kameny - Sonnwendsteine, Obětní kameny - jsou to názvy pro jeden a týž kamenný útvar na západním okraji Skalnatého hřbetu - Gaisbergu, nad zaniklou obcí Horní Světlé Hory – Oberlichtbuchet. Tento útvar se nachází na kótě 1056 m a je na dnešních mapách nesprávně označován názvem Homole. (Svým tvarem homoli nepřipomíná). Původní název celého rozsáhlého vrcholu, který býval odlesněn a dobře viditelný ze širokého okolí, byl Fanflek nebo Farrenfleck - Býčí skvrna. Samotný skalnatý vrcholový útvar byl označován Heidensteine - Pohanské kameny.

Jak bylo zmíněno, celý vrchol byl odlesněn a k němu vybíhala políčka, ohraničená kamennými tarasy, zaniklé osady zvané Fahrenhauser či Fahrenhaueser, která byla součástí obce Horních Světlých Hor.

Je zcela jasné, že kameny postavila lidská ruka. Jsou na spodních stranách opracovány tak, aby přesně opisovaly oblouk tvaru skály, na které stojí. Jejich osudu se však neblaze dotkla v minulém století lidská ruka hned dvakrát. Nenechavost a škodolibost člověka je nenechala stát na svém místě. Prý počátkem 20. století byl východní kámen povalen mládeží z Kuschwardy - Strážného. V dnešních dnech je rovněž východní kámen povalen.

Paní Hermína Baier, které bylo v roce 1982 81 roků, pamatuje dva kameny a oba vždy stály. Některé prameny totiž uvádějí tři slunovratové kameny. Rovněž její bratr Danner v roce 1932 při návštěvě sestry na Světlých Horách navštívil pohanské kameny a oba stály. Dalším svědkem je Josef Fruth (*31. 7. 1910, +27. 7. 1994). Byl básníkem, malířem, grafikem, věnoval se podmalbě na skle. Jeho matka pocházela ze Světlých Hor. Napsal v třicátých letech minulého století báseň o slunovratových kamenech. Tudíž musely před 2. světovou válkou kameny stát a byly pouze dva. Dnešní stav je takový, že východní z kamenů je opět povalen. O jeho povalení se zasloužili příslušníci pohraniční stráže, kteří zde v nedávné době byli neomezenými pány těchto končin.

Názory na jejich vznik a účel se různí. Dr. Friedmund Danner je přirovnává a zařazuje do stejné doby jako kamenné monolity v jihozápadní Anglii u Dartmooru. Dr. Kubitschek a Hans Watzlick zařazují jejich vznik do doby předkřesťanské, kdy se lidé řídili podle slunce a hvězd a tyto monolity měly pro ně kultovní význam. Další názor má Dr. Schefczik. Dvojice těchto kamenů měla funkci astronomickou a sledovala 21. června východ slunce o letním slunovratu. V této době prý v pravé poledne slunce stálo uprostřed kamenů. Rovněž tato dvojice kamenů sledovala západ slunce 21. prosince o zimním slunovratu. Toto tvrzení podporuje i přímka položená mezi oběma kameny, která má azimut 53°.

Ing Pavel Kozák se domnívá, že se zde mezi kameny provádělo určité kultovní léčení, kdy člověk určitou dobu pobýval mezi kameny. lng. Kozák při svém psychotronickém měření zjistil u obou kamenů určitou energii a zbytky lidské mechanické síly. Totéž zjistil u třetího kamene na jižní straně 20 m pod vrcholem skály a domnívá se, že je to třetí z kamenů, který mezi oběma kameny kdysi stál.

K upřesnění dávné historie je nutno dodat, že v našich pohraničních horách dodržovali Němci až do 2. světové války tradici uctívání slunce jako božstva a ohně jako jeho kultovního vyjádření. Největší z ohňů se na Světlých horách konal každoročně na Sv. Jana Křtitele. Oheň měl biblicky vyjádřit: „Z prachu jsi povstal, v prach se obrátíš." Ohně při slunovratech 21. června a 21. prosince vítaly slunce jako zdroj životodárného tepla, které se se sluncem denně vynořuje a zapadá.

Jsou tu ale i další domněnky. Tyto obětní či slunovratové kameny mohly též sloužit jako hraniční kameny. Pro dřívější jižní sousedy kdysi zalesněný horský předěl znamenal určitou hranici Evropského regionu, označovaného jako Böhmerwald, ale také jako Norwald. Nejodvážnějším názorem je tvrzení, že toto místo mohlo sloužit k takzvaným ohňovým znamením, které z horských hřbetů sloužily k dorozumívání mezi evropskými zeměmi.

Komentáře

Dobrý večer,
možná jsem špatně četl, možná mám mžitky. Píšete (29.4.2013): "V dnešních dnech je rovněž východní kámen povalen".
Jenže on už deset let stojí - od května 2003...

Pavel Bartl

Obrázek uživatele Leoš Drahota

Dobrý den,
díky za upozornění. Je to dobrá zpráva, že byl východní kámen znovu navrácen do své původní polohy. Autor článku zřejmě již dlouhou dobu u Pohanských kamenů nebyl. Mějte se fajn!

Leoš Drahota bM

Poslední komentáře

Odkazy

Retrofoto.net
historické fotografie
Zdeněk Mikšík
fotografie - camera obscura
Leoš Drahota
fotografie
Jenda Mikšík
fotografie a film
Muzeum Bojkovska
národopisné muzeum Slovácka
Moskyt - nordic walking
Moskyt - nordic walking

Naše šibenice 6 - Šibenice
6. část seriálu o pozoruhodných, ale již téměř ztracených a zapomenutých památkách, skrývajících se ve stínu stromů na...
Bludičky a modré plamínky
Ve slovanské mytologii nejsou jednoznačně definovány a rovněž i vědecký zájem o tento problém byl značný. Podle...
Kniha o orientaci v přírodě
Pobyt v přírodě nabízí člověku mnohé radosti i strasti. Jednou takovou nemilou strastí, někdy až s fatálními následky...
Archeoskanzen Modrá
Při příjezdu do Velehradu od Starého Města si dobrý pozorovatel ihned všimne dřevěné palisády v těsné blízkosti silnice...