Čertův stolek

Výlet údolím říčky Doubravy u Chotěboře, okolo skalních útvarů, které jsou opředeny nejrůznějšími pověstmi. Pár kilometrů východně od Chotěboře se nachází přírodní rezervace údolí Doubravy. Toto území je chráněno od roku 1986 a má rozlohu 92,1 ha.
V údolí Doubravy
V údolí řeky Doubravy
Řeka Doubrava
Na kládě přes řeku

Vede tudy naučná stezka, která vás seznámí s řadou zajímavých geomorfologických jevů, typickým rostlinstvem a živočišstvem. Stezka je dlouhá 4,5 km a překonává výškový rozdíl 83 m a je souběžná s červenou turistikou značkou.
Na cestu po údolí Doubravy můžete vyrazit v mnoha místech. Já jsem vyšel i skončil ve vesničce Bílek, kam se dostanete autem nebo i vlakem.

Cesta vede z největší části podél řeky, uprostřed níž jsou balvany a malé ostrůvky, které dokreslují atmosféru jakési "pralesní" krajiny. Uvidíte i několik opravdu malých vodopádů. Všude kolem se tyčí zajímavé pískovcové skalní útvary. Pokud budete mít chuť rozhlédnout se po okolí, můžete v jednom místě odbočit kousek z cesty a jít po skalní pěšině na vyhlídku. Ovšem vyhlížet můžete jenom na husté zelené lesy okolo a na řeku pod vámi. Ale i tak stojí za to si těch několik metrů na vyhlídku zajít.
Teď se vrátíme zpět ke skalám. Ty by sami o sobě ještě tak zvláštní nebyly. Zajímavost jim dodávávají pověsti. Skalní útvary mají svá jména, která získaly právě podle pověstí. Díky tomu zde můžete najít třeba Mikšovu jámu nebo Čertův stolek. O všech pověstech se rozepisovat nebudu, vybral jsem jen jednu, která se vztahuje k již zmíněnému Čertovu stolku.

Nad údolím Doubravy se tyčí štíhlá skála, pod níž je malá jeskyně. Je tomu už hodně dávno, co v ní žil poustevník. Snažil se žít skromně a dodržovat všechny půsty, které mu jeho víra přikazovala. Dařilo se mu to jen do té doby, než ho spatřil čert. I stalo se, že poustevník zase jednou držel půst. Jedl chléb a zapíjel ho vodou. Když tu se zjevil čert a na kamenném stole se začaly objevovat ty nejvybranější lahůdky. "Vezmi si, kamaráde", lákal ho pekelník a zároveň ho pobaveně sledoval. Těmhle čertům dělá náramně dobře, když mohou poustevníky provokovat. "Jídla je dost a pití ještě víc", pobízel čert. Poustevník odolával. Modlil se, prožíval muka, ale od čerta si nevzal ani sousto. Čert pokrčil rameny a zmizel. S ním i všechny ty dobroty.
Poustevník však neměl vyhráno. Rohatý ho takhle navštěvoval pravidelně, přemlouval ho k porušení zásad poustevnického života a nabízel mu chutné potraviny. Věděl, že by to byl hřích, a že by potom získal poustevníkovu duši. Co poustevníkovi zbývalo. Šel si postěžovat knězi.
"No, synu", řekl kněz, "myslím, že by se s tím něco dělat dalo. Budou Velikonoce, stavím se u tebe."
Na Bílou sobotu zapálil kněz svěcený olej, jeho plamenem očadil kousek dřevěného uhlí, tím u poustevny nakreslil na kamennou lavici tři křížky. Potom poustevníkovi poradil, jak se má zachovat a odešel.
Čert se zjevil k polednímu. A na kamenném stole bylo rázem prostřeno. "Prosím, všechno je tvoje", ukazoval pekelník. "Dobře, vezmu si", prohodil poustevní, "ale nechci jíst sám. Vezmi místo tady naproti a budeme hodovat spolu".
Čert si pomyslel, vida, jak je to jednoduché a sedl si. V tu chvíli to zasyčelo, čert zařval, až se okolní skály zachvěly, vyskočil a byl ten tam na věky věků. Sedl si totiž na ty tři posvěcené kříže a to mu neudělalo dobře.
A poustevník žil od těch dob klidně a spořádaně, a když na něj přicházelo nějaké pokušení, podíval se nahoru na skálu a hned ho všechny choutky přešly.

Cesta není náročná, pouze v některých místech jsou klouzavé kameny a přes cestu leží padlé kmeny stromů. Tyto kmeny vytváří jakousi "prolejzačku" a pokud budete mít chuť a odvahu, můžete po nich přejít na druhý břeh. Zkoušely jsme to i my a dokonce nikdo z nás nespadnul.

Poslední komentáře

Odkazy

Retrofoto.net
historické fotografie
Zdeněk Mikšík
fotografie - camera obscura
Leoš Drahota
fotografie
Jenda Mikšík
fotografie a film
Muzeum Bojkovska
národopisné muzeum Slovácka
Moskyt - nordic walking
Moskyt - nordic walking

Tři kostely
Tři různé kostely, tři staré příběhy a tři výjimečné unikáty. Ten první je mimořádný tím, jak byl postaven a v...
V údolí Doubravy
Výlet údolím říčky Doubravy u Chotěboře, okolo skalních útvarů, které jsou opředeny nejrůznějšími pověstmi. Pár...
Indie – Ladakh
Do tzv. Malého Tibetu, jak se bývalému království Ladakh také přezdívá, mě dostala náhoda. Původně plánovanou letní...
Stará Amatérská jeskyně
Tak po roce je to opět tady. Chystáme se podruhé proniknout do podzemí Moravského krasu. Na rozdíl od minulé procházky...